Likovna umetnost – Virtualni obisk Narodne galerije s poustvaritvijo izbranega dela

Pripravil/a: Polona Ratajc Čujež
Šola: OŠ Hruševec Šentjur
Predmet: Likovna umetnost
Tema: Virtualni obisk Narodne galerije s poustvaritvijo izbranega dela

Pri likovni umetnosti so se učenci 8. razreda odpravili na virtualni ogled Narodne galerije in si ogledali prostore in zbirke. Izbrali so si najljubše delo, na spletu poiskali informacije o avtorju izbranega dela. Izbrano delo so poustvarili s pomočjo modelov, pripomočkov in kostumov, ki so jih našli doma. Posneli so fotografijo in jo postavili ob original. Izdelke so predstavili v Xooltime učilnici.

Cilji in kompetence:

 • seznanijo se s kulturno dediščino v Narodni galeriji
 • raziščejo konkretne primere likovnih del skozi virtualni sprehod po Narodni galeriji
 • pojasnijo pomen zbiranja in hranjenja umetniških del
 • poiščejo podatke o avtorju izbranega dela
 • razvijajo ustvarjalnost
 • uporabljajo različna orodja za obdelavo fotografij
 • razvijajo kompetenco brskanja, iskanja in izbire podatkov, informacij in digitalnih vsebin

Potek dela in navodila:

Učenci so vsa navodila dobili preko zavihka za učna gradiva pri LUM na šolski spletni strani. Zapisan je bil naslednji zapis:

Vaša tokratna naloga je poustvaritev znanega umetniškega dela na svoj način, s fotografijo. Najprej se boste virtualno sprehodili po Narodni galeriji (ng-slo.si ) in si jo natančno ogledali ( virtualni sprehod ). Lahko si ogledate tudi druge galerije po svetu in doma in izberete, kakšno svetovno znano umetnino.

NAVODILA 

 • Izberite katerokoli delo znanega avtorja. Delo lahko poiščete tudi v knjigah.
 • Izbrano delo si natančno oglejte in razmislite, kako in kaj bi lahko uporabili, kot ozadje in kostume. Pripomočki so lahko izvirni in niso nujno enaki originalnim. (Npr. Sejalec po moderno: namesto klobuka uporabite svojo kapo in pojdite na vrt namesto na njivo.)
 • Osrednja figura ste lahko vi ali vaši sorodniki, posnemajte poze originalov in naredite fotografijo.
 • Za fotografijo uporabite napravo, ki jo imate na razpolago, pri končanem motivu se lahko poigrate še z raznimi efekti, če jih vaša naprava omogoča.
 • Fotografirajte večkrat in izberite najboljše primere.
 • Fotografijo postavite ob original, opremljen z imenom avtorja in naslovom dela.
 • Ob vaš izdelek zapišite vaše ime in naslov vašega dela, ki naj bo drugačen od originala.
 •  Za vaš izdelek imate na razpolago štiri šolske ure. Če bo vmes  kakšen dan dejavnosti se datum oddaje premakne.
 • Izdelek oddate v Xooltime spletno učilnico.
 • Želim vam veliko originalnih idej in izvirnih izdelkov.

Vrednotenje in povratna informacija:

Pri videokonferenčnem srečanju so se pogovorili o pomenu galerij in podobnih ustanov.

V videokonferenčnem srečanju so pogledali izdelke in se pogovorili o rešitvah, ki so jih učenci našli. Pogovor je tekel skladno z naslednjimi kriteriji: podobnost z originalom, izvirnost pri uporabi pripomočkov za kostume iz ozadje, kvaliteta fotografije. Učenci so predlagali še morebitne izboljšave.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Večina učencev je nalogo opravila in naredila zanimive izdelke. Posebej zanimivo je bilo primerjanje istih slik, saj so uporabili različne pripomočke. Naloga je bila priprava na pravi obisk galerije v 9. razredu in ni bila ocenjena.

Skip to content