Matematika – Matematični problemi

Pripravil/a: Mateja Rezar Ulaga
Šola: OŠ Hruševec Šentjur
Predmet: Matematika
Tema: Matematični problemi

Učenci so naredili in predstavili projektno nalogo z naslovom Matematika in prenova stanovanja. Odločili so se katero sobo in kaj v sobi bi prenavljali (menjava talne obloge, pleskanje sten, menjava pohištva, oken, vrat, zaves, svetil, dekoracije…). Glede na to odločitev so izmerili potrebne količine in izračunali kvadraturo. Na spletu so poiskali vsaj tri ponudnike in se odločili za enega na podlagi treh vidikov (cena, kakovost, želje). Nato so naredili finančno kalkulacijo, koliko bi jih to stalo. Pri tem so upoštevali odpadni material, popuste, pripomočke, najem mojstra… Svojo projektno nalogo so predstavili sošolcem. Za pomoč pri predstavitvi so izbrali Power Point, Key Note ali Video Blog. Učenci so rešili zadani problem tako, da so najprej prepoznali stanje, nato načrtovali, raziskovali možnosti, sprejemali odločitve, predstavili svojo rešitev problema sošolcem in sproti ter na koncu evalvirali svoj projekt. Izdelava projektne naloge se je začela v maju 2020, zato so učenci dobili navodila za delo na daljavo na video konferenci. Tudi predstavitve so potekale v maju 2020 preko video srečanj.

Pohvala vsem učencem za kreativnost. Potrudili so se in upoštevali navodilo, da naj bo njihova predstavitev čim bolj privlačna – kot, da iščejo zaposlitev in želijo s to prezentacijo narediti čim boljši vtis na delodajalca. Za to nalogo se je profesorica odločila, ker je želela, da učenci s tem doma hkrati naredijo nekaj koristnega. To je bila simulacija tega, kar bodo kasneje potrebovali in počeli v življenju, ko bodo odrasli. Njihovi vtisi in komentarji staršev so bili zelo pozitivni.

Cilji in kompetence:

 • učenci merijo dolžino,
 • učenci uporabijo ploščino pravokotnika in površino kvadra v konkretni življenjski situaciji,
 • učenci uporabijo premo sorazmerje v konkretni življenjski situaciji,
 • učenci rešujejo zadani problem (prepoznajo stanje, načrtujejo, raziskujejo možnosti, sprejmejo odločitve, predstavijo svojo rešitev problema sošolcem, evalvirajo).

Vodilna digitalna kompetenca:

 • informacijska pismenost.

Potek dela in navodila:

Učenci so naredili in predstavili projektno nalogo z naslovom Matematika in prenova stanovanja. Delo je potekalo na daljavo, zato so navodila dobili v video učilnici. Za to nalogo se je profesorica odločila, ker je želela, da učenci s tem doma hkrati naredijo nekaj koristnega. To je bila simulacija tega, kar bodo kasneje potrebovali in počeli v življenju, ko bodo odrasli. Nekateri segmenti naloge so bili točno določeni – kaj mora predstavitev vsebovati. Drugi segmenti so bili bolj odprti, zato da so lahko uporabili svojo domišljijo in kreativnost.

Učenci so se odločili katero sobo in kaj v sobi bi prenavljali (menjava talne obloge, pleskanje sten, menjava pohištva, oken, vrat, zaves, svetil, dekoracije…) Glede na to odločitev so izmerili potrebne količine in izračunali kvadraturo. Na spletu so poiskali vsaj tri ponudnike in se odločili za enega na podlagi treh vidikov (cena, kakovost, želje). Nato so naredili finančno kalkulacijo, koliko bi jih to stalo. Pri tem so upoštevali odpadni material, popuste, pripomočke, najem mojstra… Svojo projektno nalogo so predstavili sošolcem. Za pomoč pri predstavitvi so lahko izbrali Power Point, Key Note ali Video Blog.

Navodila so zahtevala, da mora predstavitev vsebovati:

 1. Naslov, avtorja in vire.
 2. Katero sobo boš prenavljal (zapis in fotografija ali video posnetek sobe).
 3. Kaj v sobi boš prenavljal – lahko več stvari (zapis in fotografija ali video posnetek).
 4. Kako si meril (zapis in fotografija ali video posnetek metra in merjenja, pazi na merske enote).
 5. Izračun, koliko materila boš potreboval (zapis in fotografija ali video posnetek izračuna površine, pazi na merske enote).
 6. Med katerimi ponudniki si izbiral in za katerega si se odločil ter na podlagi česa (zapis in fotografija ali video posnetek zaslona računalnika).
 7. Izračun in zapis vseh stroškov za material in delo (upoštevaj popuste, upoštevaj odpadni material, stroške za pripomočke pri delu, ali boš delal sam ali boš najel mojstra…).
 8. Vtisi tvojih staršev, potem, ko si jih seznanil s svojo projektno nalogo.
 9. Tvoji vtisi.

Pri naslednjih segmentih naloge pa jih ni omejevala in so se lahko odločili sami:

 1. Dolžina predstavitve.
 2. Katero sobo bodo prenavljali (svoja soba, kopalnica, kuhinja…)
 3. Kaj v sobi bodo prenavljali – lahko so izbrali več stvari (talna obloga, beljenje sten, stropa, obnova fasade, menjava vrat, oken, pohištva…)
 4. Izbor pripomočka pri predstavitvi sošolcem so lahko izbrali sami (Power Point, Key Note ali Video Blog).
 5. Razlog odločitve za ponudnika oziroma material so lahko izbrali sami, vendar so morali izbiro utemeljiti (najcenejši, najkvalitetnejši, glede na želje, okus…).

Vrednotenje in povratna informacija:

Po predstavitvi je vsak učenec, ki je nalogo predstavljal, povedal svoje mnenje, vtise, kako mu je uspelo, komentar… Tudi sošolci, ki so predstavitev spremljali so v razgovoru komentriali nalogo sošolca. Pozorni so bili na pravilnost meritev in izračunov, pravilnost merskih enot, obsežnost in način predstavitve, na foto in video dokumentiranost, domišljijo, kreativnost in privlačnost predstavitve.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Izdelava projektne naloge se je začela v maju 2020, zato so učenci dobili navodila za delo na daljavo na video konferenci. Tudi predstavitve so potekale v maju 2020 preko video srečanj. Pohvala vsem učencem za kreativnost.  Potrudili so se in upoštevali navodilo, da naj bo njihova predstavitev čim bolj privlačna – kot, da iščejo zaposlitev in želijo s to prezentacijo narediti čim boljši vtis na delodajalca. Njihovi vtisi in tudi komentarji staršev so bili pozitivni. Učenci so izkusili, da prenova ni enostavna reč, ugotovili so koliko dela je s prenovo, dobili so občutek koliko kaj stane… Vse to je bilo seveda všeč tudi staršem.

Predlog izboljšave: Večina učencev se je odločila za Power Point ali Key Note. Nekateri so dodali tudi zvok. Profesorica si je želela, da bi bilo več Video Blogov, zato bi mogoče naslednjič zahtevala točno določeno obliko predstavitve. Podobno projektno nalogo je v času dela na daljavo zastavila tudi sedmošolcem, ki pa so naredili več Video Blogov.

Skip to content