Matematika – Ploščina deltoida, romba in kvadrata

Pripravil/a: Roman Drstvenšek
Šola: Osnovna šola Blanca
Predmet: Matematika
Tema: Ploščina deltoida, romba in kvadrata

Učenci so se v Teamsih razdelili v tri skupine (4 + 4 + 5). V prostoru za sodelovanje (collaboration space) je morala vsaka skupina pokazati, kako izračunati ploščino štirikotnika s pravokotnima diagonalama, in sicer je imela prva skupina deltoid, druga romb, tretja pa kvadrat. Med sodelovalnim delom se je profesor pomikal po skupinah (Teamsi omogočajo hkratno sodelovanje v štirih skupinah) in spremljal njihovo delo.

Po končanem delu je vsaka skupina predstavila svojo ugotovitev.

Za domačo nalogo so morali individualno rešiti naloge iz učbenika SŠO-167/1-4 ter fotografije svojega dela oddati v spletni učilnici v dejavnosti Delavnica, in sicer do 16. ure, ker je potem fazo oddaje profesor spremenil v fazo ovrednotenja, v kateri je moral vsak učenec s pomočjo rešitev v učbeniku pregledati naloge trem sošolcem.

Cilji in kompetence:

  • ugotovijo zapišejo formulo za ploščino deltoida, romba in kvadrata (s pomočjo diagonal)
  • izračunajo ploščino štirikotnika s pravokotnima diagonalama
  • nalogo oddajo v Arnes Učilnice (dejavnost Delavnica)
  • ovrednotijo nalogo trem sošolcem in s tem razvijajo kritično mišljenje

Potek dela in navodila:

V Teamsih je profesor vnaprej pripravil delovni prostor za tri skupine, na katerem so pokazali, kako izračunamo ploščino deltoida, romba in kvadrata.

Učenci so v Zvezku za predavanja dobili naslednja navodila:

  1. Razdelite se v tri skupine (po abecedi; 4 + 4 + 5).
  2. V prostoru za sodelovanje vsaka skupina predstavi, kako izračunamo ploščino svojega štirikotnika s pravokotnima diagonalama (1. skupina – deltoid, 2. skupina – romb, 3. skupina – kvadrat).
  3. Vsaka skupina predstavi svoje delo.
  4. DN: U – 167/1-4
  5. Nalogo reši v zvezek, fotografijo svoje naloge oddaj v spletno učilnico. (Ploščina deltoida, romba in kvadrata – oddaja domače naloge)
  6. Naloge oddajte do 16. ure, ker bom potem omogočil naključno medsebojno preverjanje nalog (vsak pregleda naključnim trem sošolcem).

Na začetku videokonferenčnega srečanja je profesor kljub pisnim navodilom podrobnejše informacije podal še ustno. Učenci so se v skladu z navodili po abecedi razdelili v tri skupine, kamor so povabili tudi profesorja, tako da je hkrati spremljal delo vseh treh skupin (na dve do tri minute se je prestavil v naslednjo skupino).

Predstavitev dela skupin se je malo zavleklo, tako da ga je naslednji razred slabih deset minut čakal v prijetnem online klepetu.


Vrednotenje in povratna informacija:

Ob 16. uri je profesor želel preklopiti v fazo vrednotenja, vendar so do takrat oddali samo trije, do 16.30 pa skupaj 9 učencev, zato je ostale opomnil v Teamsih in po e-pošti, naj čim prej oddajo nalogo, da bodo lahko ostali opravili še svoje medvrstniško vrednotenje. Polovica jih je potem opravila še vrednotenje nalog sošolcev.

Profesorjevo povratno informacijo so dobili naslednji dan ustno v videokonferenčnem srečanju v MS Teams, ko so skupaj pogledali vsako oddano nalogo in tudi medsebojna vrednotenja.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Skupno delo v skupinah je potekalo brez vseh zapletov, učenci so sodelovali s predlogi, vsaka skupina je takoj zadolžila računalniško najspretnejšega, da je ustvaril sliko. Tudi predstavitev dela ob koncu ure, ki se je sicer malo zavlekla, je potekala brez težav.

Težave so se pojavile pri domači nalogi. Prvič zato, ker se učenci niso držali roka oddaje, drugič zato, ker so nekateri imeli tehnične težave z oddajo, težava pa je bila tudi, ker je profesor podal preskopa navodila za vrednotenje. Nekateri učenci so kljub pomanjkljivim navodilom lepo opozorili na napake, nekateri pa sploh niso resno preverili, če so naloge prav rešene.

Naslednjič je takšno oddajo raztegnil na daljši čas, in sicer so imeli rok za oddajo do naslednje ure, ko smo rešili še kakšno tehnično težavo in podrobneje pokomentirali navodila za vrednotenje.

Skip to content