Matematika – Uvod v preslikave

Pripravil/a: Brigita Sajko
Šola: VIZ II.OŠ Rogaška Slatina
Predmet: Matematika
Tema: Uvod v preslikave

Na VIZ II OŠ Rogaška Slatina so predpraznične dni popestrili s poukom v računalniški učilnici, kjer so učenci v Wordu zrcalili sliko vodoravno, navpično in za 180 stopinj z orodjem za urejanje slike. Izdelek so oddali v spletno učilnico, da jim je profesorica lahko za izdelek dala povratno informacijo. Sliko so tudi natisnili in prilepili v zvezek, kar je izhodišče za zrcaljenje čez premico in kasneje zrcaljenje čez točko.

Cilji in kompetence:

 • poljubno sliko zrcaliti vodoravno, navpično in za 180°
 • povezati enaki točki na originalu in zrcalni sliki z daljico in ugotoviti lastnosti zrcaljenja čez premico in točko
 • uporabiti program za spoznavanje novih zakonitosti zrcaljenja
 • uporabiti IKT tehnologijo za pridobivanje novih znanj
 • uporabiti spletno učilnico za oddajo naloge in pridobitev povratne informacije

Potek dela in navodila:

Učenci so delali v računalniški učilnici, vsak na svojem računalniku.

 1. V Wordov dokument so narisali tabelo 2 x 2 kvadratka.
 2. V prvi levi kvadrat vstavili poljubno sliko (z interneta) – original.
 3. Z uporabo orodja za urejanje slike zrcalili original navpični, vodoravno in za 180°.
 4. Z daljico povezali po 3 poljubne točke originala in zrcalne slike.
 5. Dokument poslali v oddajo naloge v spletni učilnici.
 6. Preverili komentar – povratno informacijo.
 7. Sliko natisnili in naslednji 2 uri s pomočjo slike ugotavljali lastnosti zrcaljenja čez premico in čez točko.

 

 


Vrednotenje in povratna informacija:

Izdelka profesorica ni vrednotila, v povratni informaciji je učencem dala navodila, da so popravili daljice, če niso bili natančni pri povezovanju točk, ker potem posledično niso bile daljice vzporedne.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Vsi učenci so naredili izdelek, čeprav jih je morala profesorica na začetku ure najprej naučiti uporabljati orodje za oblikovanje slike. Kljub temu, da niso bili vsi natančni, so takoj ugotovili, da so točke prezrcaljene pravokotne in da je enaka razdalja od premice do slike in originala.

Naslednjič bo raje delala dve sliki, posebej zrcaljenje čez premico in posebej čez točko, tako da bodo na ta način še bolj osvojili uporabo računalniškega orodja in posledično matematičnih zakonitosti.

Skip to content