Matematika – potenčna funkcija

Pripravil/a: Urška Krušič
Šola: Srednja šola Slovenska Bistrica
Predmet: Matematika
Tema: Potenčna funkcija

Pri matematiki so dijaki 2. letnika samostojno raziskovali potenčno funkcijo in njene lastnosti. Uporabljali so program Graph. Svoje izdelke so predstavili v spletni učilnici.


 

 Cilji in kompetence:

  • prepoznajo potenčno odvisnost in jo razlikujejo od drugih odvisnosti
  • narišejo in analizirajo graf potenčne funkcije
  • razvijajo zmožnost za interpretiranje in kritično presojanje
  • raziskujejo s pomočjo tehnologije

                                                                  

Potek dela in navodila:

  1. Videokonferenčno srečanje, kjer definiramo potenčno funkcijo in podamo navodilo za delo.
  2. V spletni učilnici so dobili navodila:

V prilogi je delovni list Potenčna funkcija. Za to uro še potrebujete program Graph (https://www.padowan.dk/download/). Potenčno funkcijo smo razdelili v štiri skupine. Za vsako skupino v programu Graph narišete p otri grafe in zapišete njihove lastnosti. Nato grafe narišite na delovni list. Ko boste delovni list rešili do konca, ga oddate v spodnjo mapo v spletni učilnici.

Delovni list…

 


Vrednotenje in povratna informacija:

Dijaki so individualno dobili povratno informacijo. Vse naloge sem preverila in jim v komentarje zapisala pohvale, pripombe, predloge za izboljšave…


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

• Dijaki so delo dobro sprejeli in je bila 100 % odzivnost. Dejavnost jim je bila všeč in niso imeli težav pri uporabi programa Graph (ta program smo že večkrat uporabljali v šoli).
• Nekateri dijaki so slabo brali navodila in so v delovni list kar prilepili grafe funkcij, ki so jih narisali s pomočjo programa Graph.
• Aktivnost je bila planirana za eno šolsko uro in je ustrezala časovnemu okvirju.

Skip to content