Meglič Ana: Različne naloge pisnega sporočanja po lestvici SAMR-modela pri pouku angleščine v OŠ

Predstavitev primera dobre rabe na 4. mednarodni znanstveni konferenci o filozofiji duha in kognitivnem modeliranju v izobraževanju – PCE2020.

Naslov: Različne naloge pisnega sporočanja po lestvici SAMR-modela pri pouku angleščine v OŠ
Avtor: Ana Meglič

Skip to content