Naravoslovje – Umetni in gojeni travnik: Spoznavam travnik s pomočjo aplikacije

Pripravil/a: Marjetka Tikvič
Šola: OŠ Prežihovega Voranca Bistrica
Predmet: Naravoslovje
Tema: Umetni in gojeni travnik: Spoznavam travnik s pomočjo aplikacije

Pri naravoslovju v 7. razredu, so učenci pri delu na daljavo raziskovali travnik s pomočjo aplikacij Kaj je ta cvet in PlantNet. Svoje delo so predstavili preko PowerPonta in Worda. Povratno informacijo so dobili v spletni učilnici in v živo preko videokonference.

Cilji in kompetence:

  • spoznajo primere antropogenih ekosistemov
  • proučujejo biotsko pestrost v bližnjih naravnih in antropogenih ekosistemih
  • razvijajo kompetenco zbiranja in izbiranja podatkov in informacij
  • razvijajo kompetenco sodelovanja z oporabo digitralnih tehnologij

Potek dela in navodila:

1. Videokonferenčno srečanje, kjer učence najprej preko aplikacije Mentimeter profesorica vpraša, kaj vse opazimo na travniku?

2. Vodi razgovor o tem, kaj je gojeni in kaj naravni travnik, kakšne so razlike med njima ter omenim še ostale antropogene ekosisteme.

3. Nato jim predstavi nalogo, ki je zapisana tudi v spletni učilnici.

4. Predstavi jim aplikaciji za določanje rastlin Kaj je ta cvet in PlantNet.


Vrednotenje in povratna informacija:

Učencem je profesorica dala povratno informacijo preko spletne učilnice in jim izdelke predstavila v živo preko videokonferenčnega srečanja.

Zbrane fotografije in določena živa bitja na travniku, predstavljena v PoverPointu.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Učenci so bili zelo inovativni in raziskovalni pri delu. Tudi profesorica je zelo zadovoljna z njihovim delom in rezultatom. Priseljeni so bili odpraviti se v naravo, poiskati različne vrste travnikov in opazovati živa bitja. Tako so za proučevanje narave uporabljali digitalno tehnologijo. Vso raziskano in pridobljeno znanje in fotografije so morali potem vstaviti v primerno orodje in ga oblikovati.

Kot predlog za izboljšavo bi morala učencem posredovati še določevalne ključe za živali ter jih opozoriti, da morajo natančno določiti vrsto travnika in kraj rastišča rastline.

Skip to content