Nemščina – Tagesablauf

Pripravil/a: Marjana Turnšek
Šola: Gimnazija Celje – Center
Predmet: Nemščina (2. tuji jezik)
Tema: Tagesablauf

Dijaki so pri nemščini s pomočjo spletnega slovarja in na osnovi pisnih in slušnih iztočnic opisali svoj potek dneva in ga oddali v spletno učilnico. Nalogo so nadgradili z medpredmetno povezavo nemščine in likovne umetnosti, saj so morali dijaki zanimiv trenutek svojega vsakdanjega življenja dokumentirati tudi s črno-belo fotografijo, ki so jo opisali v nemščini.

Cilji in kompetence:

  • dijaki poslušajo in si ogledajo primere opisov dneva na spletu in v učbeniku ter jih analizirajo
  • dijaki znajo opisati potek svojega dneva in s pomočjo spletnega slovarja ustvarijo zanimivo in slovnično pravilno besedilo v nemščini
  • dijaki uporabijo znanje o pravilni navedbi časa in pri tem pravilno uporabljajo predloge (am, um, von … bis, …)
  • s svojim mobilnim telefonom ustvarijo estetske črno-bele fotografije, s katerimi dokumentirajo zanimiv trenutek iz njihovega vsakdanjega življenja
  • ovrednotijo posnete fotografije in izberejo najboljšo ter jo opišejo v nemščini in oddajo učitelju

Potek dela in navodila:

  • Dijaki so v dveh predhodnih urah nemščine spoznali osnovno besedišče za navedbo časa (Wie spät ist es? – formalno in neformalno navajanje časa) in pravilno rabo predlogov um, am, von … bis.
  • V spletni učilnici so poiskali posnetke ter jih poslušali in v učbeniku prebrali vzorčna besedila za opis dneva.
  • V spletni učilnici so nato dobili naslednja navodila:

MEIN TAG

Was machst du wann? Beschreib deinen Tag.

V sedanjem času podrobno opiši svoj dan od jutra do večera. Uporabi izraze iz naloge 8a na strani 66 v učbeniku. Pazi na pravilen vrstni red v stavku. Pri navedbi časa se lahko odločiš za formalno ali neformalno obliko.

Poglej si posnetka na spodnjih povezavah, kjer sta dva primera opisa dneva.

https://www.youtube.com/watch?v=FIhT9MruY4A

S svojim mobilnim telefonom ustvari umetniško-žanrsko fotografijo svojega vsakdana (zajtrk, pitje kave/čaja, branje knjige, sprehod, pospravljanje, učenje, …) Na fotografiji mora biti vsaj pet predmetov, ki jih postavi v kompozicijo, lahko dodaš estetske elemente ali predmete, ki ti veliko pomenijo. Ustvari več fotografij in med njimi izberi najboljšo po tvojem izboru ter jo opiši v nemščini. Najbolj izvirne fotografije bomo objavili na šolski FB strani.

Rok za oddajo: petek, 27. 3. 2020 do 20. ure.

Dijaki so opise dneva oddali v spletno učilnico, fotografije z opisi pa so poslali po elektronski pošti učiteljici nemščine in likovne umetnosti.


Vrednotenje in povratna informacija:

Vrednotenje in povratna informacija sta potekali na nivoju učenec – učitelj. Vse opise dneva in opise fotografij je profesorica popravila in dijakom poslala popravke in predloge za izboljšave. Dijake, ki so se posebej potrudili in nalogo zelo dobro opravili, je profesorica nagradila z oceno odlično. Učiteljica likovne umetnosti je njihove izdelke ocenila in je pripravila (virtualno) razstavo.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Dijaki so nalogo dobro sprejeli, saj so jo vsi pravočasno in dobro opravili. Izvedba naloge na tak način je predstavljala obogatitev, saj je bila za dijake zaradi uporabe tehnologije učinkovitejša (uporaba spletnih slovarjev, vrednotenje posnetkov, ustvarjanje fotografij, …). Dijaki so bili pri delu bolj samostojni, kot bi bili v šoli. Pri delu so bili veliko bolj kreativni, saj so poleg slovnične pravilnosti upoštevali tudi estetiko izdelka. Razvijali so številne kompetence (iskanje in vrednotenje informacij, komuniciranje in sodelovanje z uporabo digitalnih tehnologij. Predlog za izboljšanje: naslednjič bi lahko namesto fotografije posneli film/izdelali strip/e-knjigo.

Skip to content