Zupan Nina: Izziv uporabe več aplikacij in formativnega spremljanja pri uri zgodovine

Predstavitev primera dobre rabe na 4. mednarodni znanstveni konferenci o filozofiji duha in kognitivnem modeliranju v izobraževanju – PCE2020.

Naslov: Izziv uporabe več aplikacij in formativnega spremljanja pri uri zgodovine
Avtor: Nina Zupan

Skip to content