NIP računalništvo – Umetna inteligenca in roboti

Pripravil/a: Andrej Nemec
Šola: OŠ Prežihovega Voranca Bistrica
Predmet: NIP računalništvo
Tema: Umetna inteligenca in roboti

Pri NIP računalništvo so učenci 5. razreda spoznavali, kaj je umetna inteligenca in kako je povezano s trenutnim stanjem

na področju (popularne) robotike. Ogledali so si nekaj video posnetkov, ki nakazujejo del tega, kar umetna inteligenca zajema. Skupaj so kritično diskutirali, kaj men

ijo o umetni inteligenci, o tem, da roboti dobivajo čedalje pomembnejšo vlogo v družbi in kako bi lahko izgledali naša prihodnosti. Učenci so preizkusili eno izmed vrst umetne inteligence, kjer algoritem v ozadju spletne platforme ugiba, kaj bo uporabnik narisal na podlagi strojnega učenja.

Cilji in kompetence:

 • spoznajo aktualne trende na področju razvoja robotike
 • spoznajo in razumejo pojem umetne inteligence
 • ločijo pojma robotika in umetna inteligenca
 • vrednotijo vpliv umetne inteligence in robotike na sedanjost
 • raziščejo delovanje algoritmov umetne inteligence na praktičnem primeru
 • kritično presodijo trenutne zmožnosti umetne inteligence
 • razumejo vpliv algoritmov umetne inteligence na varnost pri delu s sodobnimi tehnologijami
 • razvijajo kompetenco kritičnega vrednotenja sodobnih tehnologij

Potek dela in navodila:

 1. Učenci podajo svoje mnenje, kaj razumejo pod umetno inteligenco in kakšne vrste robotov poznajo. Razpravljamo o tem, če imajo robote morda doma (v obliki sesalnikov ipd.).
 2. Ogled video posnetkov na temo umetne inteligence in stanja razvoja sodobnih robotov.
 3. V odprti razpravi pojasnimo pojem umetne inteligence, algoritmov, ki se izvajajo v ozadju sodobnih platform in njihov vpliv na naše življenje ter našo varnost.
 4. Kritično izmenjamo mnenja o prednostih in slabostih vpliva algoritmov strojnega učenja na naš vsakdan.
 5. Na spletu na svojih pametnih telefonih poiščemo Googlove eksperimente na področju umetne inteligence. Pojasnimo način izvajanja eksperimenta.
 6. Preizkusimo praktičen primer umetne inteligence.
 7. Na podlagi izvedenega praktičnega preizkusa umetne inteligence razpravljamo o tem, kje so njene prednosti, slabosti in meje.

Vrednotenje in povratna informacija:

Učenci so sproti, ob spoznavanju posamezne tehnologije in vidika vpliva na varnost, kritično presodili in podali svoje mnenje o robotih ter umetni inteligenci. Delili so svoje izkušnje pri uporabi digitalne tehnologije iz vidika varnosti in poudarili, da se zavedajo pomena svoje lastne varnosti in osebnih podatkov.

Učenci so bili vidno zadovoljni nad izvedenimi urami in spoznavanjem praktičnega primera umetne inteligence. Izpostavili so navdušenje, a hkrati kritično zadržanost nad videnimi sodobnimi tehnologijami, ki s sabo prinašajo veliko prednosti, obenem pa skrivajo prenekatero tveganje.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Učenci so aktivnost zelo dobro sprejeli in so vsi aktivno sodelovali. V razpravi so vsi dobili besedo in vsi so delili svoje izkušnje pri različnih vidikih uporabe sodobnih tehnologij (roboti, varnost). Izrazili so željo po več takih vsebinah, saj je temu v osnovni šoli namenjenega zelo malo časa in vsebin.

Profesoria meni, da je za učence, ki se v drugi triadi učijo logičnega mišljenja in problemskega reševanja pri osnovah programiranja ter spoznavanja algoritmov in njihovega pomena, pomembno, da so seznanjeni s trendi sodobnih tehnologij, ki nezadržno prodirajo v naš vsakdan in s sabo prinašajo tudi veliko skritih tveganj.

Po SAMR modelu gre za novo tehnologijo, ki je drugače ne bi bilo mogoče uvesti in uporabiti pri pouku, saj tako spoznavanje, vrednotenje in preizkušanje novih tehnologij ne bi bilo možno. Šlo je za spremembe ustaljenega načina dela in pouka, saj so preizkusili in doživeli nekaj povsem novega, kar samodejno pomeni tudi nov pristop, hkrati pa obogatitev dejavnosti na inovativen in interaktiven način.

Možnosti za izboljšavo profesorica vidi predvsem v tem, da bi se dalo k predstavitvi in obravnavanju teme pristopiti bolj sistematično in detajlno. Ker so ure izvedli ob koncu šolskega leta in po povratku v šolo, je učencem želela ponuditi hiter in celovit pregled na sicer zelo razvejano in široko področje, za katerega pa meni, da je dobro, da ga spoznavajo in kritično vrednotijo ter presojajo.

Skip to content