OPI multimedija, NIP nemščina – Anders einkaufen

Pripravil/a: Andrej Nemec, Elizabeta Petrovič
Šola: OŠ Prežihovega Voranca Bistrica
Predmet: OPI multimedija, NIP nemščina
Tema: Anders einkaufen

Pri medpredmetni povezavi NIP nemščina in OIP  multimedija so učenci spoznavali kako so pakirana posamezna živila v trgovinah in o uporabi embalaže. Pri multimediji so spoznavali tehnične karakteristike pametnih naprav (telefonov) in primerjali različne modele ter značilnosti. Pri tem so si pomagali z reklamnim materialom in izpostavljenimi lastnostmi pametnih naprav, ki so jih poiskali na spletu. Na youtubu so si ogledali videoposnetek: Unverpackt einkaufen (https://www.youtube.com/watch?v=t6Rm11Pvh-0), v googlovi učilnici so rešili delovni list in nato zapisali, kaj je tisto zaradi česar kupijo posamezni izdelek. Na podlagi najdenih vzorčnih primerov reklam so izdelali lastno kratko promocijsko gradivo za izbran model pametnega telefona in njegovih karakteristik s pomočjo s pomočjo aplikacije Video editor.

Cilji in kompetence:

  • poimenovati trgovine in našteti stvari, ki jih tam kupijo
  • znajo govoriti o živilih in embalaži izdelkov
  • znajo s spletne strani pridobiti informacije in ustvariti reklamo za izdelek
  • smiselno uporabiti pridobljeno znanje o karakteristikah pametnih telefonov pri presoji in vrednotenju ter promociji v lastnem video gradivu

Potek dela in navodila:

1. Učenci so že predhodno dobili navodila, da si v googlovi učilnice pogledajo vrste trgovin in kako so pakirani posamezni izdelki v trgovinah.

2. Razmislili so tudi o pomenu pakiranja.

3. Doma so si morali na svoje telefone naložiti aplikacijo Video editor.

Na začetku smo si ogledali videoposnetek Unverpackt einaufen https://www.youtube.com/watch?v=t6Rm11Pvh-0). Pred ogledom posnetka sem jim povedala, da naj bodo pozorni na naslednja vprašanja: Wie kauft man dort ein? in Welche Verpackung isti m Video zu sehen?.

Po ogledu smo zapisali so povedali in smo si zapisali, zakaj kupijo v trgovini določeni izdelek in kaj jih najbolj privabi k nakupu.

Učenci so spoznavali pomembne tehnične lastnosti in karakteristike pametnih naprav (pomnilnik, procesor, op. sistem, resolucija ekrana itd.) ter jih prevedli v nemščino s pomočjo slovarja PONS. Nato so si izbrali sam svoj model pametnega telefona, poiskali njegove tehnične podatke in jih predstavili v aplikaciji Video Editor. Pri tem so uporabili različne učinke, kot so prehodi, napisi, animacije in podobno ter predstavili sošolcem.


Vrednotenje in povratna informacija:

Učenci so izmenjali podatke o tehničnih karakteristikah in kritično presodili, katere kriterije uporabiti za predstavitev pametne naprave v svojem promocijskem izdelku. Sproti so kritično prijateljevali in se skupinsko usklajevali pri pripravi končnega izdelka. Učenci so si dali povratno informacijo ustno med sabo z predlogi za izboljšavo.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Učenci so bili zelo aktivni. Med sabo so si pomagali- Nekaj težav je bilo, ker si niso doma pogledali učno snov. Posamezni učenci so imeli težave, – telefon preslab, premajhen,…

Imeli so težave, ker aplikacija za izdelavo videa ni delovala na telefonih znamke iPhone. Ti so se povezali v skupine ali dvojice in pripravili na telefonih s sistemom Android. Ugotavljali so, da je pametni telefon naprava, ki je dokaj neugodna za pripravo takih posnetkov oz. promocijskih videov, saj z njimi ni tako enostavno urejati učinkov, napisov ipd.

Skip to content