Pisno ocenjevanje na daljavo

Pripravil/a: Darinka Žižek
Šola: Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor
Predmet: Matematika
Tema: Pisno ocenjevanje na daljavo

Dijaki četrtega letnika ekonomske gimnazije so v tednu pred počitnicami pisali preizkus znanja na daljavo iz prav tako predelane snovi na daljavo. Dijaki so se prostovoljno prijavili. Sodelovalo je 11 kandidatov od 29, od tega jih je 7 ocenjevanje opravilo uspešno. Preizkus so pisali preko programa Zoom. Ko so končali, so rešitve preizkusa znanja slikali in oddali v spletno učilnico.

Cilji in kompetence:

 • pridobitev pisne ocene iz predelane snovi
 • znajo pisno predstaviti svoje znanje za oceno
 • znajo brati (matematična) besedila in jih korektno interpretirati
 • znajo uporabljati matematično terminologijo in simboliko
 • znajo sistematično, natančno, samostojno in urejeno zapisovati ter reševati
 • uporabljajo IKT tehnologijo in aplikacije

Potek dela in navodila:

 1. Videokonferenčno pisanje testa.
 2. V programu MS Teams so dijaki dobili naslednja navodila:

“Tako kot smo se dogovorili, boste imeli vklopljene kamere – tako na telefonu kot na računalniku. Zato si predhodno namestite aplikacijo ZOOM na telefon v kolikor je še nimate. Če kdo želi sem naslednje pol ure pripravljena, da to preizkusimo z vsakim posebej. Prav tako bom naš sestanek snemala, tako da če bo kaj sumljivo bom imela vpogled za nazaj. Razmislite kam boste namestile telefon, saj želim naslednje: telefon naj bo nastavljen na višini malo višje od vaše glave in usmerjen v ekran računalnika hkrati pa mora zajeti tudi vaše pisanje in del okolice, medtem, ko bo vaša kamera na računalniku usmerjena v vaš obraz. Nalogo bom naložila, ko boste vsi imeli že vklopljeni obe kameri. Pred seboj imate 2 bela a4 lista, ki mi ju boste prav tako na začetku pokazali na kameri, da sta res prazna. Še preden boste izklopili kamero na računalniku, boste liste za oddajo poslikali in nemudoma naložili v spletno učilnico, kjer bom pripravila prostor za oddajo – čas za oddajo bo omejen. Če boste končali prej, na list napišite uro kdaj ste končali in v tistem trenutku naložite liste v spletno učilnico. V kolikor niste prijavljeni v spletno učilnico, uredite to danes. Na eni od naprav (ne na obeh, ker bo drugače odmevalo) boste imeli prižgan mikrofon, sami se odločite na kateri. Pričnemo ob 8.40. Bodite pozorni na moja navodila med pisanjem, saj bom vmes dajala kakšna “varnostna” navodila.”

 1. Ob času pisanja so se dijaki vključili v Zoom tako z računalnikom kot z mobilno napravo. Ko so bili pripravljeni, torej ko je profesorica za vsakega preverila ustreznost postavitev obeh pripomočkov (kamere na monitorju in mobitelu), so ji dijaki pokazali v kamero prazne liste na katere so reševali test.
 2. V “pogovor” je profesorica nato naložila preizkus. Dijaki so si ga odprli in tako imeli ves čas pisanja test na monitorju. Naloge so reševali na liste.
 3. Dijake je profesorica ves čas pisanja nadzorovala preko obeh kamer in mikrofona. Zaradi objektivnosti pisanja in preprečitve goljufanja, se je domislila varnostnih navodil. Tako so ob imenu in priimku morali zapisati še svoj datum rojstva. Med samim pisanjem jim je dala še dve varnostni navodili: napisati so morali čas in zraven narisali sonček ter v drugo rožico.
 4. Ko so končali s pisanjem, so profesorico o tem morali seznaniti.
 5. V kamero so ji pokazali svoj izdelek. Na koncu izdelka so se podpisali ter oštevilči strani in zapisali uro končanja izdelka.
 6. Zatem so izdelek slikali z mobitelom. Ves čas je bila kamera na monitorju vklopljena. Izdelek so oddali v spletno učilnico, kjer je profesorica pripravila mesto za oddajo z omejenim časom.
 7. Ko so oddali slike preizkusa so profesorico morali o tem obvestiti.

Vrednotenje in povratna informacija:

Iz spletne učilnice je profesorica izdelke prenesla v mapo in od tam za vsakega posameznika v OneNote, kjer je izdelke pregledala, točkovala in ocenila. Kot sliko jim je nato izdelke vrnila v Teams-u.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Glede načina pisanja preizkusa kandidatov ni dopolnitev, je pa dopolnila in izboljšala navodila za naslednje kandidate, ki bodo ocenjeni na enak način.

Navodila za pisanje preizkusa na daljavo

Primer rešenega preizkusa, kjer so vidna tudi varnostna navodila.

Skip to content