Predšolska vzgoja – Projektno ustvarjanje 3: Podjetnost v vrtcu

Pripravil/a: Klavdija Pikelj Grobelnik
Šola: GSŠRM Kamnik
Predmet: Projektno ustvarjanje 3
Tema: Podjetnost v vrtcu

Dijaki 3. letnika Predšolske vzgoje pri modulu Projektno ustvarjanje oddajo in predstavijo svojo celoletno nalogo (poslovni načrt za dejavnost, povezano z otroki). Naloge so se oddajale v spletno učilnico Edmodo. Letos so predstavitve na daljavo, pri čemer so se naučili uporabe Zoom aplikacije za videokonferenco in deljenja predstavitve (Power Point).

Cilji in kompetence:

  • oddajo in predstavijo svojo poslovno idejo na daljavo
  • naučijo se uporabljati spletno učilnico Edmodo in Zoom videokonferenco ter deljenja vsebin z ostalimi sošolci
  • razvijajo kompetenci deljenja z uporabo digitalnih tehnologij in spletni bonton

Potek dela in navodila:

Z dijaki so se že v februarju dogovorili za datum oddaje nalog ter termine posamičnih predstavitev ter jih vpisali v eAsistenta.

Zaradi korona situacije se naloge niso oddajale v fizični obliki, temveč v elektronski obliki, v spletno učilnico Edmodo, kjer so bila objavljena tudi vsa potrebna gradiva za pomoč pri izdelavi naloge ter kriteriji ocenjevanja.

Pri pouku na daljavo (pretežno s pomočjo Zoom videokonferenc) smo uspeli nalogo tudi ustrezno dokončati in dijaki so dobili tudi navodila glede izvedbe same predstavitve, ki se prav tako izvaja na daljavo. Tako so termini, dogovorjeni v februarju, ostali nespremenjeni.


Vrednotenje in povratna informacija:

Dijaki so dobili povratno informacijo o oddani nalogi in predstavitvi takoj ob zaključku predstavitve – najprej so podali povratne informacije sošolci, nato je tudi profesorica sama podala povratno informacijo in komentirala dobljene točke tako pri nalogi kot predstavitvi, po kriteriju, objavljenem v spletni učilnici.

Z dobljenima ocenama se je tudi ustrezno zaključila končna ocena pri modulu.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Dijaki so nov način pouka zelo dobro sprejeli in vsi so tudi pravočasno naloge oddali na omenjen način, prav tako so se prve predstavitve izvedle zelo dobro. Profesorica meni, da so dijaki zelo veliko pridobili s tem načinom, predvsem glede samega spletnega bontona pri komunikaciji z učiteljem na daljavo (spletna učilnica) in na videokonferencah.

Skip to content