Primer obetavne rabe pri pouku angleščine v OŠ

Pripravil/a: Teo Pucko

Predmet: Angleščina

Tematski sklop: Stories

Zapis primera obetavne rabe

Prednostna kompetenca 21. stoletja oz. digitalna  kompetenca: Brskanje, iskanje in zbiranje podatkov, informacij in digitalnih vsebin.

Refleksija učitelja, učencev/dijakov:

  • Učitelj ocenjujem sklop ur kot zelo učinkovit. Izbrane aktivnosti delo učencev dvignejo na nov, višji, nivo. Zelo pozitivno ocenjujem okolje Actively learn, ki učencem pri tujem jeziku daje mnogo možnosti individualnega dela. Orodje predstavlja revolucijo pri vaji slušnega in bralnega razumevanja. Podobno orodje z manj možnosti je tudi Edpuzzle. Tudi iskanje in vrednotenje informacij in izdelavo izdelkov ocenjujem kot zelo uspešno. Učence je v času poplave informacij potrebno voditi in učiti, da vedo izbrati med informacijami in te informacije tudi predstaviti na primeren način. V prihodnosti bomo pri tujem jeziku prednostno razvijali tudi to področje in izbirali med različnimi načini predstavitve.
  • Rezultati v anketi, ki so jo učenci izpolnili, kažejo, da takšno delo učence hitreje pripelje do zastavljenih ciljev, ki so tudi na višjem nivoju. Učenci so zapisali, da dobro razumejo besedišče in besedilo ter ga v veliki meri celo znajo razložiti. Rezultati so pokazali, da vedo poiskati informacije in presoditi, katere so verodostojne. Prav tako so zabeležili, da dobro vedo pripraviti izdelek za predstavitev.
Skip to content