Primer obetavne rabe pri geografiji v OŠ

Pripravil/a: Mateja Zelko

Predmet: Geografija

Tematski sklop: Azija

Prednostna kompetenca 21. stoletja oz. digitalna  kompetenca:

  • Kritično mišljenje
  • Razvoj digitalnih vsebin
  • Brskanje, iskanje in zbiranje podatkov, informacij in digitalnih vsebin.                   

Zapis primera obetavne rabe:                                                                                                           

Refleksija učitelja, učencev/dijakov:

  • Učenci so bili ves čas aktivni in hkrati tudi ustvarjalni. Učili so se iskanja verodostojnih spletnih informacij in jih kritično vrednotili. Prav tako so k učni snovi iskali primerne fotografije, grafe in zemljevide. Program Actively learn ni zahteven in učenci z delom v programu niso imeli večjih težav.

Učencem je bila takšna oblika dela všeč. Saj so se preizkusili v vlogi učitelja. Povedali so, da je bilo zahtevno iskati  informacije na spletu o izbrani temi. Prav tak so izpostavili, da oblikovanje smiselnih nalog za sošolce ni bilo tako enostavno.  Program Actively learn so ocenili kot dober, saj do ustvarjenega spletnega učnega okolja lahko dostopajo kadar koli, vse ostane shranjeno (videoposnetki, zemljevidi, animacije, odgovori na zastavljene naloge…), kar jim je v veliko pomoč pri učenju.

(1) Comment

  • Admin bar avatar
    dr. Andrej Flogie 31. januarja, 2020 @ 18:57

    Zelo uporaben primer dobre rabe, priporočam pri pouku matematike v OŠ.

Comments are closed.

Skip to content