Primer obetavne rabe pri pouku nemščine v OŠ

Pripravil/a: Urška Godler

Predmet: Obvezni izbirni predmet nemščina

Tematski sklop: MOJA ŠOLA – Wir, die Klasse 7.b, Schule und Schulsachen

Prednostna kompetenca 21. stoletja oz. digitalna  kompetenca: 

  • Komunikacijo oz. sodelovanje z uporabo digitalnih tehnologij.
  • Upravljanje s podatki, informacijami.

Zapis primera obetavne rabe                                                                                                            

Refleksija učitelja, učencev/dijakov:

Refleksija učitelja:

Učenci so bili ves čas aktivni, motivirani. Zelo so se tudi trudili. Zelo dobro so sprejeli delo s tabličnimi računalniki (spletni slovar pons.si, spletne vaje, Gmail in snemanje z aplikacijo Camera). Delali so zelo skoncentrirano in z veseljem. Posledično so se veliko naučili že pri uri sami in jim ni bilo toliko potrebno ponavljati in utrjevati doma. Izkazalo se je, da je smiselna raba IKT pri pouku dobrodošla. Ne le da popestri pouk, temveč učence tudi pripelje do želenega znanja. Kljub vsemu pa je pri pouku tujega jezika potrebno paziti, da vendarle učenci dovolj tudi govorijo in pišejo, da sami ustvarjajo besedila – bodisi govorna bodisi pisna, kar smo v tem primeru z aplikacijama Gmail in Camera dobro podprli.

Refleksija učencev:

Nekaj primerov.

Učenka 1:

»Takšen način dela se mi zdi poučen. Tako se na nak način sami znajdemo, poiščemo podatke, informacije. Bolje si zapomnim nove besede, če jih poiščem (prevedem) sama.«

Učenec 2:

»To delo mi je zelo všeč, saj s tem gradimo novo znanje in se naučimo veliko novih stvari. To delo mi je tudi všeč, ker se lahko naučimo tudi uporabljati internet za učne namene. Všeč mi je delo v prau, saj tako lahko komuniciraš in spoznaš veliko novih besed. In se s tem učiš.«

Učenec 3:

»To, da delamo z iPadi, je zelo zanimivo, saj se po mojem več naučimo in delo je bolj zanimivo.«

Učenec 4:

»Meni se je delo z iPadi zdelo zelo zanimivo in interesantno. Bilo mi je zelo, zelo všeč, zelo smo bili tudi sproščeni in pouk je bil tudi drugačen. Pridobili smo več znanja.«

Učenec 5:

»Bilo mi je zelo všeč, saj sem se naučil več novih besed. Imamo se super. Učiteljica nam pomaga in tudi razloži. Morali bi še več delati z iPadi.«

Učenka 6:

»Nemščino imam zelo rada, ker se učimo preko različnih možnosti. Uporabljanje tablic je zelo zanimivo, iz nalog se veliko naučiš. Dialog mi je bil dober in iz njega sem se veliko naučila. Bilo mi je zanimivo uporabljanje spletnega slovarja, z njim sem si hitreje zapomnila nove besede.«

Učenec 7:

»Delo z iPadi mi je bilo všeč. Bilo je zelo zanimivo. Veliko sem se naučil z delom z iPadi. Všeč mi je, ker sem lahko hitreje delal.«

Učenec 8:

»Nemščina je zelo fajna, odkar uporabljamo iPad. Zelo je fajn, kadar se učimo iz iPadov. Bilo je odlično, ko smo snemali. Super je, ker je bolj zanimivo učiti se iz iPadov.«

Ramislek o naslednji stopnji:

Nadgradnja vsega tega je reportaža ali vlog o učitelju/ravnatelju, seveda v obliki igre vlog. Posneli bi film, ga uredili v iMovieju in preko filma posneli zvok, torej pripovedovanje učenca o življenju učitelja/ravnatelja.  S tem bi zvadili uporabo 3. osebe (gledano s slovničnega vidika) in opis osebe (iz vsebinskega vidika).

Skip to content