Primer obetavne rabe pri pouku angleščine v SŠ

Pripravil/a: Nataša G. Papotnik

Predmet: Angleščina (1.tuji jezik)

Tematski sklop: Reading and vocabulary: Happiness (besedišče, povezano s čustvi)

Prednostna kompetenca 21. stoletja oz. digitalna  kompetenca:

  • Komuniciranje in sodelovanje (deljenje z uporabo digitalnih tehnologij, sporazumevanje in sodelovanje z uporabo digitalnih tehnologij).
  • Informacijska pismenost (upravljanje s podatki)
  • Ustvarjalnost
  • Izdelovanje digitalnih vsebin Brskanje, iskanje in zbiranje podatkov, informacij in digitalnih vsebin.                                                                         

Zapis primera obetavne rabe                                                                                                         

 Refleksija učitelja, učencev/dijakov:

  • Dijakom so uporabljene aplikacije načeloma všeč, saj omogočajo zabaven pristop k Še posebej priporočam uporabo aplikacij Quizlet in Padlet. Padlet je zelo uporabno orodje, kadar želite dobiti povratne informacije čim večje skupine dijakov, saj se odzovejo tudi tisti, ki sicer pri ustnem pridobivanju povratnih informacij ne pridejo do besede.
  • Quizlet je orodje, ki je primerno za učenje besedišča saj omogoča, da lahko učitelj ali dijaki sami naredijo slovarček oz. seznam besed z definicijami, ki jih morajo znati. Obenem omogoča različne načine utrjevanja teh besed, ne le s pomočjo kviza.
Skip to content