Primer obetavne rabe pri pouku likovne umetnosti v OŠ

Pripravil/a: Vanja Kolar Ivačič

Predmet: Likovna umetnost

Tematski sklop: Oblikovanje na ploskvi: računalniška grafika

Prednostna kompetenca 21. stoletja oz. digitalna  kompetenca:

  • Ustvarjalno izražanje
  • Umeščanje in poustvarjanje digitalnih vsebin

 Zapis primera obetavne rabe                                                                                                           

Refleksija učitelja, učencev/dijakov:

  • Učenci so bili izredno motivirani za delo. Nad izdelkom so bili prav vsi navdušeni in kar dva sta mi rekla, da nista vedela, da znata tako lepo ustvarjati. Zelo so pohvalili možnost povratne informacije, tako moje med samim izvajanjem, kot tudi vrstniške. Tako so se lahko zaradi dela z digitalnim orodjem sproti odzivali in brez posledic popravljali in nadgrajevali izdelek. Veliko jih je želelo še po koncu medvrstniške evalvacije izdelek nadgraditi. Zdaj mi je žal, da tega nisem omogočila naslednji dan pred poukom. Če bi učenci imeli svoje naprave, bi lahko izdelek dokončali doma.
  • Sama sem z uro zadovoljna. Mislim, da sem pri njej dosegla prav vse načrtovane cilje, kar se ne zgodi vedno. V kolikor učitelj nima možnosti uporabe Apple Pencil-a, predlagam, da uporabijo drugo digitalno pisalo (ali nastavek), ki je cenovno sprejemljivejši. Učenci verjetno ne bodo mogli biti tako natančni in osiromašena bo možnost odziva na pritisk.
  • Po dveh mesecih sem ponovno izvedla dve uri na podoben način. Spremenila sem le tematiko – poletje in še bolj izpostavila kolažno prekrivno tehniko. Opažen je bil viden napredek tudi pri podajanju povratne informacije.
Skip to content