Geografija – zavarovana območja Slovenije

Pripravil/a:Maja Vičič Krabonja
Predmet: Geografija
Tema:Zavarovana območja Slovenije

Pri geografiji so dijaki 1. letnika samostojno raziskovali izbrano zavarovano območje. Svoje izdelke so predstavili na Padletu, kjer so si deliti tudi sovrstniške povratne informacije. Navodila za izvedbo in kriterije za vrednotenje najdete na www.inovativna-sola.si


 

 Cilji in kompetence:

 • ločijo vrste zavarovanih območij
 • raziščejo konkretne primere zavarovanega območja v SLO
 • vrednotijo pomen zavarovanih območij
 • pojasnijo vpliv varovalnih ukrepov na življenje v varovanem območju
 • razvijajo kompetenco zbiranja in izbiranja podatkov in informacij                                                                          

Potek dela in navodila:

 1. Videokonferečno srečanje, kjer pojasnimo pojem zaščitenega območja, vodimo razgovor o tem, zakaj so določena območja zaščitena… Dogovor z dijaki o kriterijih za vrednotenje.
 2. V spletni učilnici so dijaki dobili naslednja navodila:

Izberi si enega izmed zavarovanih območij iz seznama https://www.arso.gov.si/narava/zavarovana%20obmo%c4%8dja/SeznamParkov.htm in ga predstavi sošolcem na povezavi https://padlet.com/maja_vicic1/q6jyckuwe .

V svojem prispevku:

 • opiši značilnosti izbranega zavaovanega območja in dodaj dodaj sliko
 • predstavi, zakaj je ta del pokrajine zavarovan
 • pojasni, kakšne omejitve veljajo za to območje in kako vplivajo na življenje domačinov.

Ne kopirajte prispevkov s spleta!  Dosledno (in pravilno) navedite vse uporabljene vire (tudi za sliko).

Način predstavitve izberite sami. Lahko pišete neposredno v Padlet, lahko pa na Padletu objavite svojo predstavitev, plakat… Potrudite se, bodite izvirni. Vsaj dvema sošolcema podaj povratno informacijo na izdelek s predlogi za izboljšavo.


Vrednotenje in povratna informacija:

 • Dijaki so dali povratno informacijo s predlogi za izboljšavo drug drugemu v Padletu
 • Vse izdelke sem pregledala in dijakom podala grafično povratno informacijo (glede na kriterije) s številom zvezdic v Padletu. Po potrebi sem grafično ponazoritev dopolnila z zapisom (priporočili) pod izdelkom.

  • Za najboljše izdelke, sem dijakom ponudila možnost, da jim vpišem ocene.

Refleksija, predlogi za izboljšanje:

 • Dijaki so aktivnost dobro sprejeli in so jo tudi vsi opravili.
 • Ocenjujem, da je uporaba tehnologije po SAMR modelu omogočila spremembo, saj deljenje izdelkov in komentiranje na skupnem zemljevidu „na papirju“ ne bi bilo mogoče.
 • Glede na to, da je bila to prva aktivnost, ki smo jo izvedli na daljavo že v prvem tednu izolacije (enako sem imela načrtovano za tradicionalni pouk), sem gotovila, da bi bilo smisleno pripraviti in objaviti vzorčni primer izdelka, saj so bili dijaki zelo površni pri branju navodil. Ker aktivnost ni bila izvedena v razredu, kjer bi jih lahko sproti usmerjala bi bil vzorec dobrodošel.

Kljub opozorilu, da število zvezdic ne pomeni ocene, je bilo pri tem kar nekaj zmede. Naslednjič število zvezdic ne bo enako 5.

Skip to content