Primer obetavne rabe pri naravoslovju v OŠ

Pripravil/a: Marija Vok Lipovšek

Predmet: Naravoslovje

Tematski sklop: Živa narava: Bakterijska, glivna, rastlinska in živalska celica

Prednostna kompetenca 21. stoletja oz. digitalna  kompetenca: 

  • Komunikacija
  • Sporazumevanje z uporabo digitalnih tehnologij.
  • Upravljanje s podatki

Zapis primera obetavne rabe:                                                                                                            

Refleksija učitelja, učencev/dijakov:

Ura  je bila uspešno izpeljana, kajti učenci so z veseljem uporabljali tako aplikacija MoticPro, kot tudi preverjali svoje znanje v Xooltimu.

Pri uri je bilo boljše znanje učencev, večja motiviranost, lažje usvajanje višjih ravni znanja, večje možnosti za diferenciacijo in individualizacijo pouka, spodbujanje inovativnosti.  Učenci dosegajo samostojno raven preprostih opravil pri kompetenci sporazumevanja z uporabo digitalnih tehnologij. Učenci bodo v prihodnosti ob večkratnem rokovanju s tovrstnimi aplikacijami dosegli samostojno raven običajnih opravil in enostavnih problemov pri enaki kompetenci.

Po besedah učencev  jim je klasična tehnika  mikroskopiranja sicer zelo ljuba, a mikroskopske skice, ki jih učenci naredijo na list so nerazločne  in jih težje  prepoznavajo in delijo. Tehnologija z aplikacijo MoticPro pa omogoča, da so slike jasne, razločne in jih vsi lahko označujejo.

Skip to content