Primer obetavne rabe pri naravoslovju v OŠ

Pripravil/a: Romana Tancer

Predmet: Naravoslovje

Tematski sklop: Človek in okolje

 Prednostna kompetenca 21. stoletja oz. digitalna  kompetenca:

  • Razvoj digitalnih vsebin
  • Kritično mišljenje
  • Sodelovanje in komunikacija

Zapis primera obetavne rabe                                                                                                            

 Refleksija učitelja, učencev/dijakov:

  • Učenci so bili ves čas aktivni. Osredotočili so se na vsebino.
  • Z izvedbo smo se dotaknili tudi učenja učenja – sodelovalno učenje, saj smo informacije, ki so v učbeniku in svetovnem spletu predstavili na njim prijaznejši način.
Skip to content