Primer obetavne rabe pri pouku Angleščine v OŠ

Pripravil/a: Nataša Schell Bratina

Predmet: Angleščina

Tematski sklop: My life

Prednostna kompetenca 21. stoletja oz. digitalna  kompetenca:  

  • Komunikacija oz. sodelovanje z uporabo digitalnih tehnologij.
  • Brskanje, iskanje in izbiranje podatkov.
  • Razvoj digitalnih vsebin.

Zapis primera obetavne rabe:                                                                                                            

Refleksija učitelja, učencev/dijakov:

Refleksija učitelja:

Vlog je video beleženje dogodkov ter zanimivosti, ki je mladim večinoma dobro poznano. Vlogerji so namreč njihovi idoli in imajo po mnenju današnje mladine sanjsko »službo«.  Izbirajo različne tematike: od predstavljanja tehničnih izdelkov, avtomobilov, modnih trendov,  kuharskih receptov, potovanj, reševanja vsakdanjih problemov… Medtem ko mladi z zanimanjem sledijo različnim vlogerjem z milijoni sledilcev, pa se mi je kot učiteljici TJA utrnila ideja, da bi se učenci kar sami preizkusili v izdelavi vloga, in sicer v angleščini. Kompleksna naloga, ki se je izkazala za zelo uspešno.

Pouk je temeljil na dejavnostih učencev, jaz pa sem pripravila navodila za delo, organizirala izvajanje nalog, motivirala ter vodila učence skozi aktivnosti. Pri načrtovanju in izdelavi svojih vlogov so imeli glavno vlogo v učnem procesu učenci. S tem projektom sem pospešila smiselno rabo IKT pri učenju. Še več: pri snemanju vloga je šlo za redefinicijo, tj. za nov pristop, ki brez uporabe sodobne tehnologije sploh ne bi bil mogoč. Učenci so aktivno uporabljali različne aplikacije, namenjene snemanju ter montaži video izdelkov.

Učenci so bili nad projektom navdušeni, izjemno notranje motivirani, kar je razvidno tudi iz priloženih mnenj. Veliko znanja so pridobili  na jezikovnem področju ter tudi na področju digitalne pismenosti, kritičnega mišljenja in reševanja problemov. Zgovorno je tudi mnenje učencev, da bi tovrstno aktivnost želeli delati pogosteje. Vse to potrjuje, da se učenci radi učijo na inovativen način, delajo s sodobno tehnologijo, s telefoni, računalniki in tablicami. Še posebej pa jih je navdušilo dejstvo, da so se lahko sami preizkusili v vlogi sodobnih junakov, vlogerjev.

 

Refleksija učencev

 Učenka 1:

»Naredila sem vlog o kuhanju. Ta projekt se mi zdi zelo dober, saj s tem gradiš svoje znanje angleščine in spoznaš veliko novih besed. Pokažeš lahko tudi svoje talente, znanja in spretnosti. Projekt je zelo kreativna stvar. Z montiranjem videa lahko spoznaš tudi nove aplikacije. Zelo mi je bilo tudi všeč, da smo si lahko sami izbrali temo. »

Učenec 2:

»Jaz sem naredil vlog a avtomobilu Mercedes CLG3 AMG. Ta vaja mi je bila zelo všeč, ker rad snemam. Projekt mi je vzel 3-4 ure. Z montažo nisem imel večjih težav, uporabil sem aplikacijo Power Director. Pri snemanju mi je pomagal sošolec, bila sva odličen duo.«

Učenec 3:

»Naredil sem vlog o učni uri trobente. Bilo mi je še posebj zanimivo, saj sem prvič urejal video. Fino je bilo, ker sem si lahko sam izbral temo. Snemal me je učitelj trobente. Video posnetek je nastal v 5 minutah, urejanje videa pa mi je vzelo eno uro. Uporabil sem program Filmora 9. Upam, da bomo še kdaj delali kakšen tak projekt pri angleščini.

Učenka 4:

»Ustvarila sem vlog o svojem potovanju na športno tekmo v Romunijo. Pri izvedbi te naloge sem se zelo zabavala. Ker sem si temo lahko izbrala sama, sem se še posebej potrudila. Snemanje je trajalo 4 dni, za urejanje videa sem uporabila Viva Video in sem bila z njim zelo zadovoljna.«

Učenka 5:

»Ta projekt mi je bil zelo všeč, ker smo z njim vzpodbujali ustvarjalnost. Pri tem delu sem se zelo nasmejala. Moj vlog je imel naslov My morning routine. Super je bilo, saj smo si lahko izbrali temo, ki nas je res zanimala. Snemanje mi je vzelo cel dan, saj sem večkrat morala posneti določen kader. Pri snemanju sem za boljšo svetlobo uporabila dodatne luči. Posnetek sem editirala z Movavi Video. Ker sem to delala prvič, se mi je zdelo kar težko, ampak sem se tudi veliko naučila. Takšne projekte bi si želela delati še večkrat.«

Učenec 6:

»Tema mojega vloga je bil zabaven eksperiment. Naloga se mi je zdela zelo zanimiva, saj že od nekdaj zelo rad snemam videe. Naloga je tudi zelo poučna, ker smo morali svoj video opisati, moral si imeti besedilo in s tem smo vadili angleščino. Naučil sem se veliko novih besed in njihove pravilne izgovorjave (uporabljal sem tudi spletni slovar). Naučili smo se tudi, kako delati z elektronsko opremo. Bilo je zabavno!« 

Razmislek o naslednji stopnji:

  • Učenci bi lahko posneli nov vlog na poljubno temo, kar si tudi zelo želijo. Glede na to, da je lahko tema vedno drugačna/nova, so možnosti za nadaljnje delo neomejene.
  • Druga možnost pa je, da bi vnaprej določili temo vloga v skladu s tematiko lekcij v učbeniku, npr. vlog o živalih, kako se včlaniti v športni center, praznovanje rojstnega dne, hišna opravila, prazniki, počitnice ipd.
  • V obeh primerih bi učenci najprej napisali scenarij v angleščini, nato pa posneli film ter ga uredili s pomočjo programov za montažo (npr. iMovie).
Skip to content