Primer obetavne rabe pri pouku angleščine v SŠ

Pripravil/a: Rok Škrlec

Predmet: Angleščina

Tematski sklop: Food

Prednostna kompetenca 21. stoletja oz. digitalna  kompetenca:                                                                          

  • Sodelovanje z uporabo digitalnih tehnologij.

 Zapis primera obetavne rabe                                                                                                          

 Refleksija učitelja, učencev/dijakov:

  • Dijaki so drugačen način poučevanje in sodelovanja v skupini sprejeli zelo pozitivno. Ker je bil to prvi mesec pouka, je bil eden izmed ciljev tudi spoznavanje uporabe spletnih aplikacij, vendar je že večina dijakov uporabo Padlata, Kahoota in spletni slovarjev hitro usvojila. Dijaki so uživali v tekmovanju med seboj v znanju besedišča, naučili so se sodelovati pri izdelavi e-plakata, saj so si velikokrat kar sami razdelili naloge v skupini. Vendar so dijaki bili deležni večkratnih navodil, saj jih nekaj zaradi uporabe telefonov ni sledilo, kot bi morali.
Skip to content