Primer obetavne rabe pri pouku biologije v SŠ

Pripravil/a: Vera Cunk Manić

Predmet: Biologija

Tematski sklop: Metabolni procesi

Prednostna kompetenca 21. stoletja oz. digitalna  kompetenca:

  • Sporazumevanje z uporabo dig. tehnologij (Moodle; 4. nivo),
  • sodelovanje z uporabo dig. tehnologij (Socrative; 4.nivo),
  • umeščanje in poustvarjanje dig. vsebin (Word/ptt; 2. nivo) (komp. 21.st.),
  • vrednotenje podatkov, informacij, in digitalnih vsebin (LoggerPro 5/6. nivo),
  • kritično razmišljanje, ustvarjalnost, sodelovanje in komunikacija (dig. komp.).

Zapis primera obetavne rabe                                                                                                            

 Refleksija učitelja, učencev/dijakov:

Vsi dijaki so naredili en GO in/ali Paukovo metodo, v delovne zvezek so zapisali odgovore na vprašanja diskusije, na katero so dobili vrstniško povratno informacijo (PI) in PI od prof., svoj  izdelek so dopolnili s kakšnim ključnim pojmom, označbo oz. risanjem skice. Njihovo predznanje in znanje na koncu pouka je dobilo dodano vrednost, znali so konkretno opisati alkoholno vrenje in ga primerjati z drugimi vrenji. V  prihodnosti ne bi ničesar spremenili ali pa bi morda več časa posvetili večkratnemu branju vsebin.

Skip to content