Primer obetavne rabe pri pouku družbe v OŠ

Pripravil/a: Katja Žibert

Predmet: Družba

Tematski sklop: Ljudje v prostoru in ljudje v času, sledovi preteklosti, časovni trak

Prednostna kompetenca 21. stoletja oz. digitalna  kompetenca:

  • Komuniciranje in sodelovanje.
  • Sodelovanje z uporabo digitalne tehnologije.

Zapis primera obetavne rabe                                                                                                            

Refleksija učitelja, učencev/dijakov:

Učenci so imeli že predhodno izkušnjo s prijavo v Office 365 in izdelavo PowerPoint predstavitve, ker so tudi pri naravoslovju in tehniki delali predstavitev na temo vode. Pri samem delu je bilo pomanjkljivo to, da so učenci bili različno hitri in spretni pri prijavi v Office 365, pri uporabi Power Point-a, pri uporabi iskalnika Google, pri uporabi Google prevajalnika, pri kopiranju fotografij in obrezovanju, pri kopiranju povezav in zapisu vira. Imeli so tudi različna predznanja in spretnosti dela s tablico in računalnikom, zato je bil nujen in najbolj učinkovit individualen pristop pomoči. Prednost takšnega načina dela je, da so bili vsi učenci aktivni ves čas zaradi branja, zapisovanja, komentiranja dela sošolcev, priprave na predstavitev. Prav tako so z izdelavo prosojnic dobili občutek linearnega prikaza in urejenosti letnic po vrsti. Med samim delom so uporabili svoje predznanje o učnih strategijah, ključnih besedah in pomembnih podatkih (strategije dela z besedilom) in ga utrjevali, kar se lepo povezuje z obravnavanimi vsebinami pri slovenščini, naravoslovju in tehniki itd. Prav tako so se urili v postavljanju kriterijev uspešnosti in vrednotenju izdelkov. Za prihodnje bi bilo smiselno, da bi najprej eno šolsko uro namenili uporabi Offica 365, PowerPointa in lastnemu raziskovanju, nato pa bi ta znanja prenesli na delo o določeni temi v povezavi z družbo.

Skip to content