Primer obetavne rabe pri pouku geografije v OŠ

Pripravil/a: Ema Maček

Predmet: Geografija

Tematski sklop: Podnebje-Rastlinstvo-Prst

Prednostna kompetenca 21. stoletja oz. digitalna  kompetenca: 

 • Brskanje, iskanje in izbiranje podatkov iz digitalnih vsebin.
 • Deljenje z uporabo digitalnih tehnologij.
 • Umeščanje in poustvarjanje digitalnih vsebin.
 • Ustvarjalnost, sodelovanje, kritično mišljenje.

Zapis primera obetavne rabe                                                                                                             

 Refleksija učitelja, učencev/dijakov:

 • Učenci:
  • Učenci so bili ves čas aktivni, delali so tudi od doma; zanimivo se jim je zdelo delo v parih in skupini.
 • Učitelj:
  • Dotaknili smo se učenja učenja, podatke iz učbenika smo osmislili, recimo učbeniku manjka vzročno-posledičnih povezav in sistematičnega pristopa, da pregled podnebij, prsti in rastlinstva po toplotnih pasovih obdelujemo hkrati.
  • Novo znanje so učenci že uporabili pri biologiji (sploh prst in rastlinstvo), Padlete so izdelali brez težav, ker aplikacijo uporabljajo že pri drugih predmetih oz. učiteljih.
  • Aktivnost dijakov je vplivala na usvojeno znanje in na razvoj omenjenih digitalnih kompetenc.
Skip to content