Primer obetavne rabe pri pouku geografije v OŠ

Pripravil/a: Jelka Krampl

Predmet: Geografija

Tematski sklop: Južna in jugovzhodna Azija

Prednostna kompetenca 21. stoletja oz. digitalna  kompetenca:  

  • Komunikacijo in sodelovanje z uporabo digitalnih tehnologij.

 Zapis primera obetavne rabe                                                                                                             

 

Refleksija učitelja, učencev/dijakov:

 Refleksija učiteljice:

Celotna ura je potekala tekoče in brez težav. Učenci so bili motivirani za delo, sledili so navodilom, iskali podatke, si ogledovali različen foto material iz monsunskih območij in aktivno ustvarjali svoj interaktivni zemljevid ter miselni vzorec. Pri tem so selektivno iskali informacije ter podatke na svetovnem spletu. Hkrati so razvijali prostorske predstave, kritično razmišljanje, pri delu v dvojicah so razvijali sodelovalno delo in socialni čut. Posledično so se veliko naučili že pri sami uri in jim ni bilo toliko potrebno ponavljati in utrjevati doma. Izkazalo se je, da je smiselna raba IKT pri pouku dobrodošla. Ne le da popestri pouk, temveč učence pripelje tudi do želenega znanja.

 Refleksija učencev:

Po besedah učencev, se jim takšen način dela zdi poučen, saj sami iščejo določene informacije ter podatke na svetovnem spletu. Delo z iPadi jim je zanimivo, hkrati pa se, po njihovem mnenju, več naučijo, saj so primorani delati samostojno, kajti pomemben je njihov končni izdelek. Pouk jim je bil všeč, ker je bil drugačen in zaradi večje sproščenosti pri obravnavanju nove učne snovi.

 

Razmislek o naslednji stopnji:

Učenci dosegajo samostojno raven preprostih opravil pri kompetenci komuniciranja in sodelovanja z uporabo digitalnih tehnologij. Učenci bodo v prihodnosti ob večkratnem rokovanju s tovrstnimi aplikacijami dosegli samostojno raven običajnih opravil in enostavnih problemov pri enaki kompetenci.

Skip to content