Primer obetavne rabe pri pouku informatike v SŠ

Pripravil/a: Tea Habinc

Predmet: Informatika

Tematski sklop: Predstavitev informacij

Prednostna kompetenca 21. stoletja oz. digitalna  kompetenca: 

 • Brskanje, iskanje, zbiranje podatkov in digitalnih vsebin.
 • Deljenje z uporabo digitalnih vsebin.
 • Kritično mišljenje
 • Ustvarjalnost

Zapis primera obetavne rabe                                                                                                            

Refleksija učitelja, učencev/dijakov:

 • Učenci (nekaj zapisov dijakov):
  • Na koncu lahko zaključim, da sem se s programom SketchUp naučila veliko uporabnih stvari, ki jih bom v prihodnje skušala nadgraditi še s kakšnim novim modelom, z njim bom seznanila tudi svoje sošolce, da ga bodo znali uporabljati tudi oni, saj jim bovse to kdaj  prišlo prav.
  • Zdi se mi, da je bil na koncu nalogeves trud poplačan in da sem dosegel svoje cilje. Vse,  kar sem se naučil, se mi zdi zelo zanimivo in mi bo prišlo še prav.  V praktičnem delu sem užival ob testiranju različnih naprav za uprabo navidezne resničnosti. Ta del mi je bil zelo všeč, ker sem poskusil nekaj novega, čeprav sem za to porabil kar veliko časa.Poleg vsebine sem se naučil še,  kako poiskati in ovrednotiti vire, iz katerih sem dobil snov. S svojim izdelkom sem zadovoljen in upam, da bom lahko to znanje, ki sem ga pridobil,  tudi sam prenesel na ostale.
  • Želela bi si izvedeti še kaj več o zasvojenosti z računalniškimi igrami in podobnih temah tertudi bolje spoznati program Scratch, v katerem sem izdelovala svojo računalniško igro. To delo je bilo zanimivo in z veseljem bi ustvarila še kaj novega.
  • Ob pisanju seminarske naloge sem se naučila veliko novih stvari o pravilnem tvorjenju in njenem oblikovanju. Naučila sem se, kako izdelati kazalo, kako se oblikuje naslovno stran, kako se naredi različne tabele in grafe, kako se oštevilči strani …
 • Učitelj:
  • Dijaki so zelo vestno opravili svoje delo od zbiranja podatkov iz zanesljivih virov, zapisa vseh teoretičnih izhodišč do izdelave svojega praktičnega dela, ki je resnično zahtevalo izdelavo lastnih izdelkov.
  • Lahko rečem, da so usvojili znanje o izdelavi seminarske naloge (oblikovno in vsebinsko) in pri tem razvijali digitalne kompetence (1.1 brskanje iskanje in izbiranje podatkov in digitalnih vsebin, 2.2 deljenje z uporabo digitalnih vsebin, 3.1 razvoj digitalnih vsebin).
  • Že pri zbiranju in izbiranju lastnega informacijskega problema so bili dijaki vedoželjni in pripravljeni preizkusiti nove aplikacije in programe, kar jim je tudi uspelo.
Skip to content