Primer obetavne rabe pri pouku matematike v SŠ

Pripravil/a: Karolina Ivanec

Predmet: Matematika

Tematski sklop: linearna funkcija: Enota: Enačbe premice

Prednostna kompetenca 21. stoletja oz. digitalna  kompetenca:

  • Sodelovalno učenje
  • Opolnomočenje učencev
  • Aktivno vključevanje učencev

 Zapis primera obetavne rabe                                                                                                           

Refleksija učitelja, učencev/dijakov:

  • Z opravljenim delom sem zadovoljna. Mislim, da ta način spodbudi dijake, da so aktivno vključeni v pedagoški proces. Dijakom pustim samostojno izbiro in jim dam dokaj ohlapna navodila, da lahko sami izberejo način kako narediti nalogo. Pri tem si sami ustvarijo skupine, pare ali delajo samostojno.Nekateri se po pomoč obrnejo k sošolcu, drugi pa name. Vmes jim dajem samo nasvete, kako bi jaz to naredila. Tu spoznam tudi nekatere njihove zadrege, ki jih nisem predvidela (Shranjevanje datoteke v oblak. ICloud imajo skupen, zato naložitev OneDrive na tablice.) Dijaki še niso digitalno spretni, zato jim to vzame veliko časa in tudi izdelki še niso na ravni, ki bi si jo želela.

Ker se bliža konec šolskega leta je nekaterim dijakom že padla motivacija, vendar se mi zdi to delo vseeno smiselno in se že veselim nadgradnje naslednje leto, ko bodo imeli samostojno nalogo iz geometrije, ki pa jo bom tudi ocenila ( saj to vedno dvigne motivacijo in poveča resnost dela).

  • Dijaki so zadovoljni, da so spoznali še en urejevalnik besedil. Prav tako so dobili nekaj koristnih nasvetov za delo z računalnikom npr. shranjevanje v One Drive, vstavljanje slik, prenašanje slik in delo z geogebro. Večini je bil način dela všeč in si še želijo podobnih projektnih nalog. Radi tudi delajo samostojno in so mnenja, da se tako več naučijo.
Skip to content