Primer obetavne rabe pri pouku mehatronike v SŠ

Pripravil/a: Aleš Hvasti

Predmet: Elektrotehnika v mehatroniki (ELM)

Tematski sklop: Vzporedna in zaporedna vezava porabnikov v električnem tokokrogu

Prednostna kompetenca 21. stoletja oz. digitalna  kompetenca:                                                                                   

 • Samostojnost
 • Ustvarjalnost
 • Sodelovanje in komunikacija
 • Reševanje problemov
 • Digitalna pismenost

Zapis primera obetavne rabe                                                                                                            

Refleksija učitelja, učencev/dijakov:

 • Uporaba e-gradiv je občasno zanimiva popestritev, ni pa primerna za stalno uporabo, dijaki potrebujejo še svoje zapiske.
 • Uporaba primerjalne matrike je zelo primerna za analizo primerjave vzporedne in zaporedne vezave porabnikov.
 • Pri vrstniškem vrednotenju dijaki niso najbolj objektivni, spoznajo pa pri tem nekatere kriterije, na osnovi katerih se ocenjuje poznavanje snovi.
 • Pri izvedbi vaje so nekateri dijaki potrebovali veliko časa, kar me je presenetilo. Kljub razlagi in opisu postopkov na učnem listu nekateri dijaki niso vedeli, kako bi se lotili dela.
 • Dijaki, ki so nalogo razumeli, so aktivno pomagali pri reševanju težav dijakov, ki jim naloga ni šla.
 • Uporaba IKT tehnologij pri pouku predstavlja zanimivo popestritev, kadar jo kombiniramo s tradicionalnimi učnimi metodami. Pri vsakdanji rabi pa učinek popestritve zbledi.
 • Učni cilji so ob določeni rabi IKT tehnologij bolje dosegljivi, ker te omogočajo boljšo komunikacijo in s tem več povratne informacije.
Skip to content