Primer obetavne rabe pri pouku slovenščine v SŠ

Pripravil/a: Maja Jošt

Predmet: Slovenščina

Tematski sklop: Uvod v književnost

Prednostna kompetenca 21. stoletja oz. digitalna  kompetenca:                                                                                    

  • Digitalne kompetence
  • Kritično mišljenje
  • Reševanje problemov
  • Sodelovanje

Zapis primera obetavne rabe                                                                                                          

Refleksija učitelja, učencev/dijakov:

Obravnava sklopa Uvod v književnost je bila zaradi uporabe digitalne tehologije obogatena, nekateri cilji zaradi uporabe tehologije tudi višji, kompleksnejši. Pri izdelavi plakata v Padletu pa so potrebna natačna navodila za delo, nadzor in povratne informacije, da dijaki resnično uporabljajo orodje za doseganje učnih ciljev, ne pa za morebitno individualno brskanje po spletu.

Dijaki radi uporabljajo digitalno tehologijo, ker jim vedno pomeni popestritev pouka, nekaj novega.

Skip to content