Primer obetavne rabe pri pouku spoznavanje okolja v OŠ

Pripravil/a: Zlatka Jerebic, Andrej Nemec

Predmet: Spoznavanje okolja, Robotika v tehniki

Tematski sklop: Državni simboli, Svetovni splet

Prednostna kompetenca 21. stoletja oz. digitalna  kompetenca: 

Informaciska pismenost:

  • Brskanje, iskanje in izbira podatkov, informacij in digitalnih vsebin.
  • Upravljanje s podatki, informacijami in digitalnimi vsebinami.

Komunikacija in sodelovanje:

  • Prizadevno državljanstvo z uporabo digitalnih vsebin.
  • Sodelovanje in spoznavanje z uporabo digitalnih vsebin. 

Zapis primera obetavne rabe

Refleksija učitelja, učencev/dijakov:

  • Učenci so bili razdeljeni v heterogene skupine, sestavljene iz članov 3. in 8. razreda in to jim je omogočalo medsebojno sodelovanje. Starejši so bili mlajšim predvsem tehnična podpora, kar je prispevalo k zelo aktivni vlogi obojih. Oboji pa so zelo zavzeto reševali naloge, čeprav so bile zapisane za mlajše učence, so motivirale tudi starejše in obratno, tiste za starejše pa so pritegnile mlajše.
  • Vloga starejših je bila tudi pri povratni informaciji ključna, saj so jo mlajši dobili takoj po opravljeni nalogi.
  • Mlajši povedo, da so jim starejši pomagali pri delu s tablico in to jim je bilo zanimivo saj so lahko bili pri delu hitri in pri odgovorih bolj uspešni.
  • Starejši povedo, da je bilo delo z mlajšimi zanimivo, ker so se počutili pri skupnem sodelovanju pomembni saj so mlajšim pomagali pri nalogah naloge pa so bile zanimive tudi za njih.
Skip to content