Primer obetavne rabe pri pouku zgodovine v OŠ

zgodovina

Pripravil/a: Matej Matkovič

Predmet: Zgodovina

Tematski sklop: Antična zgodovina

Prednostna kompetenca 21. stoletja oz. digitalna  kompetenca:

  • Ustvarjalnost
  • Razvoj digitalnih vsebin

Zapis primera obetavne rabe:                                                                                                            

Refleksija učitelja, učencev/dijakov:

  • Izdelava zgodovinskega stripa najprej učence pripelje do raziskovanja zgodovinskih dejstev in zbiranja dokazov. Deljenje teh dokazov vsem učencem omogoča kvaliteten začetek dela.
  • Sama izdelava stripa s pomočjo aplikacije Storyboard That omogoča učencem izdelavo kvalitetnih vsebin, ki bi lahko  v tradicionalni obliki zaradi pomanjkljivih umetniških sposobnostih lahko bile okrnjene. Učenci so bili ponosni na svoj izdelek in so ga z veseljem pokazali sošolcem. Učenci so aplikacijo večkrat uporabili tudi pozneje pri drugih vsebinah in ostalih predmetih.
  • Učenci so se naučili uporabljati spletno učilnico, oddajati izdelke, sodelovati v pogovoru in pisati povratne informacije. Tu jim je koristilo pri poznejših vsebinah in ostalih predmetih.
Skip to content