Primer obetavne rabe pri pouku zgodovine v SŠ

Pripravil/a: Nina Zupan

Predmet: Zgodovina

Tematski sklop: Reformacija na Slovenskem

Prednostna kompetenca 21. stoletja oz. digitalna  kompetenca:                                                                                     

  • Informacijska pismenost (brskanje, iskanje in izbiranje podatkov, informacij in digitalnih vsebin; Vrednotenje podatkov, informacij in dig. vsebin; Upravljanje s podatki, informacijami in dig. vsebinami).
  • sodelovanje

Zapis primera obetavne rabe                                                                                                          

Refleksija učitelja, učencev/dijakov:

  • Refleksija učiteljice: Učna ura je bila zelo dinamična, dijaki so vseskozi uporabljali IKT, kar jih je dodatno motiviralo za delo, pestra izbira uporabljenih aplikacij pa je bila brez večjih problemov aplicirana v potek pouka. Uporabljenih je bilo več IKT orodij, ki dijakom na zabaven način približajo učno snov, uro pa popestrijo in jo naredijo še bolj zanimivo. Poleg tega je ura vsebovala tudi vse elemente formativnega spremljanja, dijaki pa so bili v tem procesu vključeni v vse dele učne ure, kar še posebej pripomore k dvigu učnih dosežkov in njihove samopodobe. Dijaki so bili aktivni in zadovoljni, z uporabo IKT so obogatili svoje izkušnje in znanje s tega področja na zanimiv in privlačen način. Predstavljena spletna orodja so zato primerna in dobrodošla popestritev učnega procesa in primerna za usvajanje znanja in krepitev socialnih in strokovnih kompetenc.
  • Refleksija dijakov: dijaki so z veseljem uporabljali več aplikacij, ura je bila dinamična in vseskozi so delali z računalnikom/tablicami, kar jim je bilo v zabavo. Zaradi kvizov se jim zdi še bolj zanimivo, ker radi tekmujejo med sabo in se dokazujejo z znanjem. Všeč jim je bilo tudi delo z viri (internet, učbenik, fotografije) Izpolnjena Sway prezentacija je za njih praktična, ker lahko dostopajo do nje in se učijo od tam.
Skip to content