Primer obetavne rabe pri pouku zgodovine v SŠ

Pripravil/a: Maja Vičič Krabonja

Predmet: Zgodovina

Tematski sklop: Gospodarski razvoj na Slovenskem v 1. polovici 19. stoletja

Prednostna kompetenca 21. stoletja oz. digitalna  kompetenca:                                                                                   

  • Razvoj digitalnih vsebin (DigCom2.1)
  • Kritično mišljenje

Zapis primera obetavne rabe                                                                                                           

Refleksija učitelja, učencev/dijakov:

  • Učenci so bili ves čas aktivni, zanimivo se jim je zdelo, da so lahko preiskušali različne oblike grafov in ko so ugotovili, da niso primerni, so jih z dvema klikoma zamenjali. Tako so se lahko osredotočili na vsebino.
  • Z izvedbo smo se dotaknili tudi učenja učenja, saj smo podatke, ki so našteti v učbeniku osmislili. To je v v programu strokovnega izobraževanja še posebej pomembno, saj je učbenik zaradi časovne omejitve precej podatkoven in mu manjka razlage, vzročno-posledičnih povezav…
  • Novo znanje so učenci že uporabili pri biologiji, kjer so grafično prikazali podatke, ki so jih dobili pri gojenju bakterij. Nalogo so opravili brez težav, kar pomeni, da so izbrali ustezno obliko grafa in ga interpretirali.
Skip to content