Primer obetavne rabe pri predmetu vzdrževanje inf. strojne opreme v SŠ

Pripravil/a: Erik Kompara

Predmet: Vzdrževanje inf. strojne opreme

Tematski sklop: Pomoč uporabnikom

Prednostna kompetenca 21. stoletja oz. digitalna  kompetenca:

  • Informacijska pismenost – iskanje informacij – priročnika, ki je podlaga za pripravo napake.
  • Komuniciranje in sodelovanje – preko spletne aplikacije GLPI.
  • Reševanje problemov (napak na računalniški strojni opremi).

 Zapis primera obetavne rabe                                                                                                         

Refleksija učitelja, učencev/dijakov:

  • Dijaki so bili ves čas aktivni, ko smo izvajali skupinsko tekmovanje s pomočjo Socrativa pri teoriji, še posebej pa pri praktičnem pouku na dejanski izvedbi napake in reševanje le te. Potrudili so se poiskati priročnik in napako v priročniku, saj so vedeli da jo bo sovrstnik reševal.
  • Z izvedbo smo se naučili postopek reševanja lažje napake na katerikoli računalniški strojni opremi.
Skip to content