Primer obetavne rabe pri športni vzgoji v SŠ

Pripravil/a: Barbara Ogrin

Predmet: Športna vzgoja

Tematski sklop: Ples

Prednostna kompetenca 21. stoletja oz. digitalna  kompetenca: 

  • Brskanje, iskanje in izbira podatkov,
  • sporazumevanje z uporabo digitalne tehnologije in
  • izdelovanja digitalnih vsebin.

 Zapis primera obetavne rabe                                                                                                            

 Refleksija učitelja, učencev/dijakov:

  1. Pripravljen primer zahteva več učiteljeve priprave, možne težave z brezžičnim omrežjem, zato je potrebno pripraviti aktivnosti za primer ko omrežje ne deluje
  2. Dijaki so bolj zavzeti za delo, zlasti ko lahko uporabijo telefone.
  3. Uporaba aplikacije FilmoraGO je za njih zelo dobrodošla, saj je uporabna tudi v privatne namene.
  4. Naloge so za njih zanimive in jih pritegnejo, če niso prevečkrat izvedene.
  5. Uporaba pametnih telefonov je za povratno informacijo dobrodošla (dijaki lahko vidijo lasno izvedbo in jo primerjajo s pravilno izvedbo).

 

Dijaki so pri izvedbi naloge s pomočjo spletnih brskalnikov iskali točno določene informacije o posameznih plesih. Pridobljene informacije so znali vrednotiti in ustrezno izbrati, znali so razbrati verodostojnost in zanesljivost virov in informacij.

Z učiteljem so pri izvedbi naloge komunicirali preko e-pošte, preko wetransferja, preko spletne učilnice.

Dijakinje so se z izvedbo izražale preko ustvarjanja digitalnih vsebin, saj so same izbirale ples, glasbo. Same so izbrale grafično obliko filmčka.

Skip to content