Primer obetavne rabe pri zgodovini v SŠ

Pripravil/a: Damjana Čarman

Predmet: Zgodovina

Tematski sklop: Prazgodovinska in antična kulturna dediščina na tleh današnje Slovenije

 Prednostna kompetenca 21. stoletja oz. digitalna  kompetenca:

  • Informacijska pismenost (iskanje in izbira podatkov)
  • Izdelovanje digitalnih vsebin (razvoj digitalnih vsebin)
  • Komunikacija in sodelovanje
  • Socilana kompetenc

 Zapis primera obetavne rabe                                                                                                    

 Refleksija učitelja, učencev/dijakov:

Dijaki so se imeli priložnost izkazati na drugačen način in prav tako sem imela tudi sama priložnost spoznati dijake še iz drugega zornega kota. Na podlagi opravljenega evalvacijskega pogovora so bili zadovoljni z opravljenim delom, na pa povsem z učinkovitostjo dela v skupini. V prihodnje bi spremenila: vključila možnost oblikovanja opisnih kriterijev z dijaki (celotnim razredom pri pouku, če bi čas to dopuščal, vsaj s snovanjem področij ocenjevanja) in s tem omogočiti verodostojnejše kritično komentiranje in morda doseči večjo angažiranost ter vključenost razreda. Se še bolj izobraziti o zakonitostih snovanja propagandnih filmov ter dokončno opraviti s predsodkom, da mora učitelj poznati in uporabljati vsa orodja, ki jih poznajo in uporabljajo dijaki.

Skip to content