Priprava turističnega potovanja

Pripravil/a: Jovita Kancler
Šola: SEŠG Maribor
Predmet: Ekonomska geografija
Tema: Priprava turističnega potovanja

Dijaki so pripravili turistično potovanje, ki je moralo trajati najmanj 3 dni, prikazati so morali stroške potovanja in predvideti dnevne aktivnosti. Imeli so omejen znesek denarja, ki so ga lahko namenili potovanju. Postavili so se v vlogo turistične agencije.

Cilji in kompetence:

 • zbiranje informacij preko spleta
 • uporaba IKT znanja za predstavitev zbranih informacij
 • prepričljiv govorni nastop pred razredom (oz. pred odjemalci njihovih storitev)

Potek dela in navodila:

Dijaki so dobili navodila s pomočjo katerih so pripravili turistično potovanje, kot bi ga pripravile turistične agencije. Izbrali so si destinacijo, vendar se te niso smele podvajati. Za izdelavo naloge so imeli mesec dni časa. Destinacijo so predstavili pred razredom na video kofnerenci, kjer so od sošolcev prejeli povratno informacijo.

NAVODILA V SPLETNI UČILNICI:

 • Navedi ime agencije (slovensko, izvirno ime).
 • Predstavi načrt potovanja (na zemljevidu poišči in označi kraje, ki jih boste obiskali).
 • Potovanje mora trajati vsaj tri dni.
 • Izračunaj stroške potovanja (dolžina poti, cena goriva- podatke poišči na spletu in pri predstavitvi dodaj spletno povezavo), potuješ lahko s kolesom, avtom, letalom (cena vozovnice), vlakom (cena vozovnice), ladjo (cena potovanja).
 • Predstavi dnevne aktivnosti (ogledi znamenitosti, predstavi tradicionalno hrano,…) – dodaj spletno povezavo za ceno vstopnic, hrane…
 • Predstavi hotele v katerih boste bivali, dodaj ceno bivanja in ponudbo (dodaj spletno povezavo).
 • Fotografije in video posnetke lahko poiščeš na spletu, uporabiš pa lahko tudi tiste iz tvoje zbirke, pod fotografijami s spleta dodaj spletno povezavo.
 • V ceno potovanja vključi vse navedene stroške (ponovno jih prikaži v tabeli).
 • Citiraj vire.

Cena potovanja do enega tedna je 1000€, do dveh tednov 2000€, daljše potovanje lahko stane 3000€.


Vrednotenje in povratna informacija:

Kriteriji za ocenjevanje turističnega potovanja:

 • Ime agencije  (izvirnost, slovensko ime)/1
1 izvirno, slovensko ime agencije 0 ni izvirno, ni slovensko
 • Prikaz poti (zemljevid)/2
1 točka: zemljevid 0 točk: ni zemljevida
 • Stroški potovanja/2
2 točki: ne preseže dogovorjenih stroškov 1 točka: stroške preseže za 10%
0 točk: stroške preseže za več kot 10%
 •  Predstavitev dnevnih aktivnosti/3
3 točke: navedene so različne aktivnosti podprte s stroški vstopnic in opisom aktivnosti, slikovnim materialom in spletne povezave so navedenih informacij 2 točki: skromno navajanje različnih aktivnosti, navedeni so stroški vstopnic in opis aktivnosti, manjkajo pa določene spletne povezave do virov informacij
1 točka: skromno navajanje različnih aktivnosti, navedeni so stroški vstopnic in opis aktivnosti, manjkajo pa spletne povezave do virov informacij
0 točk: ni navedenih različnih aktivnosti podprtih s stroški vstopnic in opisom aktivnosti, ni slikovnega materiala in tudi ni spletnih povezav
 • Prikaz skupnih stroškov /2
2 točki: prikazani so vsi stroški v tabeli in tudi skupna vsote
1 točka: izpuščen je kateri izmed podatkov o stroških potovanja
0 točk: manjka tabela stroškov potovanja
 • Viri/1
1 točka: viri so navedeni
0 točk: viri niso navedeni

Dijaki lahko dosežejo 11 točk.

Za izračun ocene, so uporabljene meje za ocene, kot pri pisnem ocenjevanju znanja.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Problem se je pri nekaterih dijakih pojavil že pri izbiri imena, ki je moralo biti slovensko in imeti povezavo s potovanjem. Nekateri niso preverili, če se ime agencije že pojavlja na trgu.

Dijaki so pripravili tudi video predstavitve, ki pa so bile preko videokonferenčnih orodij slabše kakovosti.

V prihodnje bi profesorica predvidela manjše število nalog v eni šolski uri. Potreben je čas za evalvacijo naloge.

Skip to content