Psihologija – Obrambni mehanizmi

Pripravil/a: Polona Jančar
Šola: Gimnazija Brežice
Predmet: Psihologija
Tema: Obrambni mehanizmi

Pri psihologiji so dijaki 2. letnika spoznali, kako se z obrambnimi mehanizmi soočamo s stresom in ohranjamo svoje duševno ravnovesje. V spletni učilnici so prebrali pripravljeno razlago, z lastnimi primeri dopolnili delovni list, ki so ga nato tudi oddali, za ponovitev pa rešili še kviz.

Cilji in kompetence:

 • razlikujejo različne obrambne mehanizme
 • prepoznavajo obrambne mehanizme v ravnanju ljudi
 • prepoznavajo in ozavestijo obrambne mehanizme v lastnem ravnanju
 • vrednotijo pomen obrambnih mehanizmov za duševno ravnovesje
 • kritično ovrednotijo prednosti in pomanjkljivosti uporabe obrambnih mehanizmov za soočanje z obremenitvami
 • ocenijo vpliv uporabe obrambnih mehanizmov na življenje posameznika in delovanje družbe
 • razvijajo kompetenco kritičnega mišljenja, reševanja problemov in samorefleksije ter samouravnavanja
 • razvijajo digitalne kompetence sporazumevanje z uporabo digitalnih tehnologij, deljenje z uporabo digitalnih tehnologij, brskanje, iskanje in izbiranje podatkov, informacij in digitalnih vsebin

Potek dela in navodila:

Dijaki so v začetku tedna v Googlovo spletno učilnico dobili dokument z razlago obrambnih mehanizmov, ter navodili za izpolnjevanje delovnega lista in reševanje kviza v Google forms. Čas za izdelavo je bil 4 dni.


Vrednotenje in povratna informacija:

 • Vse delovne liste je profesorica pregledala in podala tako številčno kot opisno oceno vsakega izdelka posebej. Odgovorila je še na morebitna vprašanja, ki so jih dijaki poslali v zaseben komentar ali na zid učilnice.
 • Po iztečenem roku za oddajo, je dodala še primer pravilno rešenega delovnega lista, da so lahko dijaki primerjali svoje primere.
 • Preko rešenega kviza so dobili takojšnjo povratno informacijo o številu pravilno rešenih vprašanj in tako so lahko identificirali morebitne pomenjkljivosti v svojem znanju.

Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Dijaki so aktivnost dobro sprejeli in so jo tudi vsi opravili. Profesorica ocenjuje, da je uporaba tehnologije po SAMR modelu omogočila spremembo, saj samorefleksija v šoli ne bi bila mogoča zaradi strahu pred zbadanjem in komentarji sošolcev. Ker so dijaki snov obravnavali »na daljavo«, so se lahko bolj poglobili v lastno samorefleksijo. Hkrati je vsak dijak snov obravnaval v svojem lastnem tempu, kar v šoli ne bi bilo mogoče. Z reševanjem kviza so dijaki dobili takojšnjo povratno informacijo o stopnji in kvaliteti usvojenega znanja. Za slušne tipe bi bila razlaga lahko še posneta ali pa razložena preko videokonferenčnega srečanja.

Skip to content