Učenje na prostem z elementi igrifikacije

Delavnica je namenjena predstavitvi mobilne aplikacije za učenje na prostem v slovenščini CŠOD Misija. Ogledali si bomo možnosti njene uporabe ter možnosti izdelave vsebin v aplikaciji s strani strokovnih delavcev ali skupin učencev/dijakov pod mentorstvom strokovnih delavcev.

Ključni poudarki: učenje v resničnem svetu, motivacijski pristop igrifikacije, uporaba mobilne IKT, učenje skozi ustvarjanje učnih vsebin.

 

Skip to content