Seznanitev dijakov z nekaterimi matematičnimi programi

Pripravil/a: Primož Riegler
Šola: Srednja šola Slovenska Bistrica
Predmet: ITS naravoslovje
Tema: Seznanitev dijakov z nekaterimi (trenutno popularnimi in brezplačnimi) matematičnimi programi (primernimi za kasnejšo uporabo pri raziskovanju (npr.: obdelava, analiza, predstavitev podatkov itd.)

Pri predmetu ITS naravoslovje smo se odločili dijake seznaniti z nekaterimi uporabnimi in brezplačnimi matematični programi, katerih poznavanje bi dijakom kasneje lahko koristilo pri raziskovalnih dejavnostih (matematika, fizika …).

Programi predstavljeni dijakom:

 • Geogebra (geometrija, funkcije, statistika …),
 • Desmos (funkcije, statistika),
 • MS Mathematics (reševanje enačb),
 • Libreoffice Calc (omenimo – program so spoznali pri informatiki).

Predviden čas za izvedbo: tri srečanja (videokonference) po 1,5 h + samostojno delo dijakov doma.

Cilji in kompetence:

 • spoznajo omenjene programe in njihove zmožnosti ter nekaj osnovnih primerov uporabe
 • spoznajo “banke” že obstoječih gradiv (npr.: https://www.geogebra.org/materials)
 • uporabijo pridobljena znanja pri reševanju nalog
 • izberejo enega od programov in pripravijo prikaz uporabe tega programa v konkretnem primeru (primer iz prakse)… ter ta primer predstavijo ostalim dijakom
 • z uporabo danih programov si pomagajo pri razreševanju nalog pri drugih predmetih.

Potek dela in navodila:

 1. Na videokonferenčnem srečanju seznanimo dijake z načrtom dela (in končnimi pričakovanji) in na prvem srečanju (1,5 h) spoznamo osnove Geogebre (https://www.geogebra.org/graphing).
 2. Predvidena so tri srečanja (na drugem Desmos (https://www.desmos.com/calculator) in MS Mathematics (https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15702), na tretjem pa predstavitve dijakov) po 1,5 h. Dijaki samostojno delajo tudi doma.
 3. V spletni učilnici so dijaki dobili navodila kaj naj po seznanitvi z osnovami programa sami poskusijo narediti.
 4. Do naslednjega srečanja rešijo primere za katere se dogovorimo in razmislijo o možnih primerih uporabe prikazanega ter o svojem primeru (za predstavitev).

Vrednotenje in povratna informacija:

Dijaki na koncu vsakega dela podajo mnenje o predstavljenem programu, njihov pogled na uporabnost programa in ideje o tem, kje bi program po njihovem mnenju bil uporaben (predvsem v praksi).

Dijaki morajo na koncu prestavitve programov predstaviti svoj primer uporabe enega od naštetih programov (ocene, ki jih pridobijo, predstavljajo del končne ocene pri predmetu).

Primera dveh izdelkov dijakov:


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Dijaki so celotno zamisel dobro sprejeli in so zadane naloge tudi vsi opravili, eni bolj poglobljeno, drugi manj. Navdušeni so bili predvsem nad zmožnostmi Geogebre, ki je tudi večina ni poznala. So pa imeli že nekaj izkušenj z Desmosom in njemu podobnimi programi. Profesor meni, da je za izvedbo vsega naštetega nujno nameniti več časa, da bi spoznavanje s programi lahko potekalo počasneje. Pri delu na daljavo je namreč precej težje asistirati dijaku, ki se mu v danem trenutku pojavijo težave pri delu s programom. Na srečo je bila skupina majhna (samo 13 dijakov), so pa vseeno porabili skoraj ves predvideni čas samo za Geogebro in Desmos!

Problem predstavljajo tudi končne predstavitve dijakov, ki bi pri tem načinu dela zahtevale bistveno več časa, kot je bilo predvideno. Zato je bolje, da dijaki svoje gradivo oddajo in/ali pa svoj nastop posnamejo.

Primer delovnega lista

Skip to content