Slovenščina – Literarni prispevki

Pripravil/a: Nina Rozman
Šola: BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Predmet: Slovenščina
Tema: Literarni prispevki

Dijaki so 10 delovnih dni zapored pisali literarne prispevke po vzoru Boccaccevega Dekamerona. Vsako jutro so dobili sporočilo, na katero temo bodo tistega dne napisali svoj prispevek. Literarno zvrst oz. vrsto so si izbrali sami.

Cilji in kompetence:

  • ponovijo in utrdijo znanje književnosti 1. letnika, tema: G. Boccaccio: Dekameron
  • zmožnost pisanja literarnih besedil ob upoštevanju literarne teorije
  • nivo usvojene pravopisne zmožnosti
  • ustvarjalnost, kritično mišljenje, sodelovanje in komuniciranje, informacijska pismenost

Potek dela in navodila:

Dijaki 3. letnika so dobili nalogo, da bodo v 10. delovnih dneh pisali literarne prispevke po vzoru Boccaccevega Dekamerona. Profesorica ga je poimenovala Neodekameron, uporabljali so aplikacijo Padlet. Vsako jutro so ob 8.00 dobili sporočilo preko eAsistenta in Messengerja, na katero temo bodo tistega dne napisali svoj prispevek. Literarno zvrst oz. vrsto so si izbrali sami. V razredu je 21 dijakov, sodelovali so vsi, torej je v 10. dneh nastalo 210 literarnih prispevkov. Preizkusili so se v pisanju vseh treh literarnih zvrsteh, znotraj lirike sta nastali dve pesmi z akrostihom.

V naslednjih 10. delovnih dneh je njihovo delo potekalo tako, da so dijaki vsak dan izglasovali najboljši prispevek. Na koncu so dobili 10 zmagovalcev oz. kraljev ali kraljic, po Boccacciu, na teme: negotovost, čas, osamljenost, hrepenenje, tišina, lakomnost, brezbrižnost, sanje, prijateljstvo, ljubezen.


Vrednotenje in povratna informacija:

Z dijaki so bili dogovorjeni, da bodo prispevke objavljali vsak dan sproti. Tako je profesorica vsak dan prebrala in pravopisno popravila vse oddane prispevke. Dijaki so že v naprej vedeli, da bo njihovo delo ovrednotila, niso pa vedeli, kako. Ker so tudi sami pričakovali ocene, se je na koncu odločila za precej klasično številčno ocenjevanje, ampak manj kot dobro (3) niso dosegli. Na listku, kjer je bila objavljena tema dneva, je napisala kratke komentarje, vsak dan sproti. Dijaki so bili povratnih informacij zelo veseli, ker so jih spodbujale k nadaljnjemu delu.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Že na začetku, ko se je profesorici utrnila misel za pisanje neke vrste Dekamerona (zaradi nastale situacije) se je zavedala, da si je zadala precej težko in obsežno nalogo. Da dijaki ne bi hoteli sodelovati, teh skrbi ni imela, ampak da se bodo res vsi odzvali in napisali vsak 10 literarnih prispevkov, tega res ni pričakovala. Posledično je imela kar nekaj dela s “popravljanjem” pravopisnih napak, ker je bilo veliko prispevkov, ne zato, ker bi bili dijaki pravopisno slabo podkovani. Tudi v tej smeri so profesorico presenetili.

Nastala so odlična besedila, polna globokih razmišljanj in sladkih hrepenenj in profesorica je vesela, da se je lotila te naloge. Na zadnji dan pisanja so jo dijaki izzvali, da naj tudi sama izbere eno izmed tem in jim “postreže” s prispevkom. Napisala je pesem, kjer je zajela vse teme. Kako ji je uspelo, pa lahko presodite sami, saj je prispevek objavljen na sliki.

Skip to content