Slovenščina – Po Prešernovih stopinjah: izvedba kulturnega dne na daljavo

Pripravil/a: Matejka Tirgušek
Šola: VIZ II. OŠ Rogaška Slatina
Predmet: Slovenščina
Tema: Po Prešernovih stopinjah – izvedba kulturnega dne na daljavo

Z osmošolci so izvedli kulturni dan na daljavo, in sicer na temo Prešerna in njegovega ustvarjanja ter pomena največjega slovenskega pesnika za Slovence. Učenci so z različnimi dejavnostmi zbirali nagradne točke, ki so bile dokaz njihovega  ustvarjanja.

Primer izdelka.

Cilji in kompetence:

  • učenci spoznajo življenje, delo in pomen največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna ter njegove sodobnike
  • likovno in besedno (po)ustvarjajo ob Prešernu in njegovih delih
  • naučijo se nekaj kretenj znakovnega jezika in razvijajo empatičnost do drugačnih
  • interpretativno berejo pesmi slovenskih pesnikov po izbiri
  • razvijajo ustvarjalnost in zmožnost reševanja problemov

Digitalne kompetence:

  • deljenje z uporabo digitalnih tehnologij
  • ustvarjalna uporaba digitalnih tehnologij

Potek dela in navodila:

Navodila za učence za kulturni dan Po Prešernovih stopinjah.


Vrednotenje in povratna informacija:

Povratno informacijo v obliki komentarjev so učenci dobili v spletni učilnici, kamor so oddajali svoje izdelke – v skladu z navodili in glede na svoje izbrane dejavnosti. Prav tako pa so dobili zbirnik vseh opravljenih dejavnosti, iz kateri je bilo razvidno, koliko dela so opravili.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Glede na poslane izdelke učencev je mogoče ugotoviti, da so bili na kulturnem dnevu dejavni. Njihova povratna informacija je bila pozitivna. V prihodnje bi delo nadgradili tako, da bi izvedli še predstavitve izdelkov po oddelčnih skupnostih.

Skip to content