Slovenščina – Stavčni členi: povedek

Pripravil/a: Katja Pucko
Šola: OŠ Prežihovega Voranca Bistrica
Predmet: Slovenščina
Tema: Stavčni členi – povedek

Pri slovenščini so učenci 7. razreda samostojno po korakih na pripravljeni spletni učni poti spoznavali stavčni člen – povedek. Najprej so poslušali razlago, ki jim jo je učiteljica pripravila, nato so se lotili reševanja nalog v (i)delovnem zvezku, na koncu pa so svoje znanje preverili s pomočjo Microsoft Forms.

Cilji in kompetence:

  • poznajo teorijo o povedku
  • vedo poiskati povedek v enostavčni povedi
  • uporabljajo povedek v enostavčnih povedih
  • digitalna kompetenca – komuniciranje in sodelovanje
  • se sporazumevajo z uporabo digitalnih tehnologij
  • sodelujejo z učiteljico z uporabo digitalnih tehnologij

Potek dela in navodila:

Najprej so si učenci odprli spletno učno pot, ki jim jo je pripravila profesorica. Kot prvi korak so si (po potrebi večkrat) ogledali razlago stavčnega člena – povedka, ki jim jo je pripravila (https://www.youtube.com/watch?v=HM_KVRb38jY).

Za tem so po želji reševali naloge, kjer so preverjali, kako so snov razumeli, v delovni zvezek ali v i-delovni zvezek (https://www.ucimte.com/?q=interaktivni_ucbenik_prost_dostop/1000162).

Če so naloge naredili pravilno, so si preverili v rešitvah, ki jih je profesorica naložila na splet. Učenci so ji nato svoje delovne zvezke fotografirali ali naredili posnetek zaslona in nato le-to preko zahteve v OneDriveu delili s profesorico, da je lahko preverila njihovo delo.

Sledi

lo je še preverjanje, na katero jim je potem podala povratno informacijo. Sestavila jim je Microsoft forms vprašalnik z različnimi tipi nalog (https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=he-Uihor20e_r0EmL-RkR0ZkyPEs23JBg3_msq2cJnBUMlAwNjBDTEZXQjg2OUtIS01BNjZFTEZaMC4u).


Vrednotenje in povratna informacija:

Učenci so dobili povratno informacijo o njihovem delu v dveh delih. Sami so si preverili, kako so rešili naloge v delovnem zvezku ter glede na oddan vprašalnik v Microsoft forms, jim je profesorica sama podala povratno informacijo.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Učenci so dejavnosti dobro opravili. V prihodnje bodo ob koncu vključili še Kahoot, ker imajo radi, ko so naloge za slovenščino igrificirane.

Skip to content