Slovenščina – T. Partljič Moj ata socialistnični kulak

Pripravil/a: Vesna Njenjić
Šola: OŠ Miška Kranjca Velika Polana
Predmet: Slovenščina
Tema: T. Partljič Moj ata socialistnični kulak

Učenci 8. razred OŠ Miška Kranjca Velika Polana so v času učenja na daljavo opravili ocenjevanje domačega branja. Ker smo že bili dogovorjeni za snemanje videa, smo pri tem tudi ostali. Seveda ob ohranjanju varnostne razdalje. Učenci so željo po tej obliki dela izrazili tudi preko strani Google Forms, kjer so rešili kratko anketo. Učenci so doma prebrali delo Toneta Partljiča Moj ata socialistični kulak. Nekateri v knjižni obliki drugi v elektronski verziji. Pogledali so tudi film, ki je nastal po knjigi. Njihova naloga je bila, da posnamejo video v stilu posnetkov, ki jih mnogi objavijo na Youtubu, kjer posnamejo svoje reakcije na različne zadeve. Tako so osmošolci posneli svoje reakcije oz. svoje mnenje o knjigi in filmu. Delali so po vnaprej določenih namenih učenja in kriterijih uspešnosti. Pri snemanju so uporabljali aplikacijo Flipgrid, preko katere so se posneli ter video oddali. Lahko pa so se tudi najprej posneli in posnetek nato naložili. Pri tem so morali upoštevati tudi nekatere časovne omejitve. Če so prekoračili zgornjo mejo, so uporabili stran wetransfer.com, da so posnetek poslali. Vsak učenec posebej je prejel povratno informacijo. Na videosrečanju preko aplikacije Zoom so dobili skupno povratno informacijo učitelja ter se tudi sami vrednotili.

Cilji in kompetence:

  • spoznavajo obvezna in druga umetnostna besedila po izbiri učitelja/učiteljice ter učencev in učenk (npr. besedila lokalnih avtorjev, besedila, povezana z aktualnimi dogodki (nagradami) ipd.)
  • opazujejo in pojasnjujejo komično perspektivo v komediji oz. umetnostnem besedilu
  • govorno ali pisno izražajo svoje doživljanje, razumevanje in vrednotenje filma
  • primerjajo film s književnim besedilom
  • doživljajo, razumejo in vrednotijo film (dogajanje, odnose med osebami ipd.)

Potek dela in navodila:

Delo je potekalo na daljavo z uporabo Google učilnice. Učenci so bili najprej seznanjeni, da so bodo pridobili oceno iz domačega branja, saj smo to načrtovali in se o tem natančneje pogovarjali tik pred nastankom izrednih razmer. S pomočjo Google Obrazcev so izpolnili anketo, s katero je profesorica preverila, koliko učencev že ima knjigo doma, kako se jim zdi branje e-knjig, vprašala jih je tudi, kaj predlagajo sami glede ocenjevanja. Večina se je strinjala z že obstoječo idejo snemanja posnetka. Povedali so tudi, da bi lahko reševali spletni kviz, kot je npr. Kahoot ali pa bi izvedli okroglo mizo preko videosrečanja. Učenci so nato prejeli navodila za delo, tako za branje knjige kot tudi za ogled filma. Prejeli pa so tudi kriterije uspešnosti, po katerih je profesorica kasneje njihove posnetke ocenjevala. Ker so kriterije uspešnosti že letos oblikovali sami za govorni nastop v prvem ocenjevalnem obdobju, je za podlago uporabila kar te, saj so bili njihovo delo. Vsa navodila in potrebno je bilo objavljeno v Google učilnici, ki so jo učenci do ocenjevanja že zelo dobro obvladali. Na voljo so imeli več časa, za delo pa so potrebovali napravo, s katero so lahko snemali. Večina je snemala s pametnim telefonom, nekaj tudi s spletno kamero. Nastali posnetek so po lastnih željah obdelali in uredili, držati pa so se morali kriterija, da so ves čas prisotni na posnetku, da govorijo in da posnetek ni pretirano rezan in lepljen. Za deljenje posnetka so uporabili aplikacijo Flipgrid, ki so si jo lahko tudi naložili na telefon ali pa jo uporabljali preko računalnika. Nekateri so posnetek poslali tudi preko Facebook Messengerja ali pa preko Google Drive.


Vrednotenje in povratna informacija:

Vsak učenec je posebej prejel povratno informacijo profesorice, ki jo je moral prebrati do videosrečanja. Na videosrečanju so učenci povedali, kako je delo potekalo, kaj se jim je zdelo dobro, kaj jim ni šlo ali jim ni bilo všeč. Izrazili so tudi svoje mnenje o pridobljeni oceni.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Učenci so bili z načinom dela zadovoljni, saj so tako obliko dela uporabili že večkrat, sredi ure, za domačo nalogo itd. Povedali so, da so bila navodila vsem jasna in dobro razumljiva, da z njimi niso imeli težav. Težave so se pojavile pri pripravi na delo, saj mnogi niso predvidevali, da se bodo morali snemati večkrat. Ugotovili so, da je za dober posnetek ravno tako potrebna dobra vnaprejšnja priprava, kakor tudi pri govornem nastopu v razredu. So pa vsi zatrdili, da jim je ljubše delo s snemanjem posnetkov, kot pa opravljati govorni nastop pred celotnim razredom, čeprav so ocenili, da so s posnetkom  vseeno imeli več dela.

Skip to content