Sociologija – Neverbalna komunikacija

Pripravil/a: Maja Urlep
Šola: SEŠG Maribor
Predmet: Sociologija
Tema: Neverbalna komunikacija

Pri sociologiji so dijaki 2. letnika samostojno raziskovali različne oblike neverbalne komunikacije. Dijake je profesorica razdelila v skupine in vsaka skupina je obdelala del snovi o neverbalni komunikaciji – kretnje rok, položaj telesa, obleka in barve itd. Vsaka skupina je izdelala video posnetek, ga naložila na You tube in ga objavila v spletni učilnici. Dijaki  so si ogledali vse posnetke in napisali povratno informacijo o izdelanih posnetkih po dogovorjenih kriterijih.

Cilji in kompetence:

 • raziščejo značilnosti različnih oblik neverbalne komunikacije
 • vrednotijo ustrezno neverbalno komunikacijo od manj ustrezne
 • razvijajo kompetenco zbiranja in izbiranja podatkov ter informacij
 • razvijajo kompetenco ustvarjalnosti s snemanjem igranega video posnetka o znanju, ki so ga pridobili o neverbalni komunikaciji

Potek dela in navodila:

Navodila dobijo dijaki v razredu, kjer v naslednjih dveh urah poiščejo informacije o neverbalni komunikaciji in posnamejo video posnetke o tematiki.

Navodila za snemanje video posnetka:

 • Skupine z največ štirimi člani (delo po kriterijih za skupine)
 • Oblikovanje ideje. Predstavite z videom pomen in oblike neverbalne komunikacije:
  1. Skupina – kretnje rok
  2. Skupina – obrazna komunikacija
  3. Skupna – rokovanje
  4. Skupina – obleka in barve
  5. Skupina – položaj telesa, ko sedimo
  6. Skupina – položaj telesa, ko stojimo
  7. Skupina – poslovni bonton – kdo ima prednost

Dijaki nato posnamejo video posnetek, ki vključuje napovednik, posnetke skupine, slike, pravilno in nepravilno neverbalno komunikacijo označeno z napisi ter glasbeno podlago. Pri pripravi posnetka je potrebno paziti, da ne kršijo avtorskih pravic. Video mora biti dolg do 5 min.

Posnetek morajo dijaki naložiti na You tube, tako, da je neobjavljen oz. si ga lahko ogledajo le tisti, ki imajo dostop. Povezavo do videa morajo dijaki naložiti v spletno učilnico. Dijaki imajo za pripravo posnetka 2 tedna časa.


Vrednotenje in povratna informacija:

Ker so med pripravo posnetkov ostali v izolaciji zaradi epidemije, je profesorica dijakom v spletni učilnici omogočila povezave do posnetkov, ki so si jih med dvema urama ogledali in podali skupinam povratno informacijo v forumu.

Naloga dijakov je tudi bila, da napišejo en komentar o ogledanih video posnetkih in eno povratno informacijo sošolcu/ki.

Na video konferenci so se nato pogovorili o izzivih, s katerimi so se soočali pri obravnavi snovi in pripravi posnetkov. Dijakom je profesorica tudi podala povratno informacijo o njihovem delu in jim ponudila možnost vpisa ocene. Dve dijakinji nista sodelovali v izdelavi video posnetka, zato sta na osnovi videov skupin naredili test v Kahootu o celotni neverbalni komunikaciji s slikami iz posnetkov. Dijaki so ga navdušeno reševali.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Dijaki so aktivnost dobro sprejeli in so jo tudi vsi opravili. Profesorica ocenjuje, da je uporaba tehnologije po SAMR modelu omogočila spremembo, saj kreativno snemanje posnetka o obravnavani snovi presega učenje z učbenikom. Ugotavlja, da so posnetke dijaki odlično pripravili, povratne informacije v forumu pa bomo še nadgrajevali.

 

Skip to content