Španščina – Opis značaja oseb

Pripravil/a: Tina Dimec Ivanjko
Šola: VIZ II. OŠ Rogaška Slatina
Predmet: Španščina
Tema: Opis značaja oseb

Učence španščine je v učilnici pričakalo nekaj razmetanih lističev, na katerih so bili napisani pridevniki, ki označujejo karakter. S pomočjo spletnega slovarja so morali poiskati njihov pomen, potem pa poiskati pare – protipomenke. Nato so si urejene pare fotografirali natisnili. Naslednja naloga je bilo delo v aplikaciji www.mentimeter.com, kjer so morali opisati idealne starše, prijatelje in učitelje. Nastali so zanimivi besedni oblaki, ki so jih učenci z veseljem opazovali, komentirali in se vrednotili.

Cilji in kompetence:

  • učenci poznajo pridevnike za opis značaja
  • poznajo in uporabljajo glagole, s katerimi opisujemo karakter
  • poznajo nasproten pomen pridevnikov
  • brskajo, iščejo in vrednotijo podatke (delo s slovarjem)
  • sodelujejo z uporabo spletnih tehnologij
  • kreativno uporabijo nova znanja

Potek dela in navodila:

Učenci so za motivacijo po vsej učilnici iskali lističe, na katerih so bili zapisani pridevniki. Najprej so pobrali tiste, ki jih prepoznajo, nato pa so morali s pomočjo spletnega slovarja poiskati tudi tiste, ki jih še niso poznali. V parih so si porazdelili vloge – eden je iskal, drugi iskal nasprotja na mizi na sredini razreda.

Ko so sestavili paleto pridevnikov in protipomenk, so seznam fotografirali, nato so si ga razposlali po svojih spletnih naslovih. Seznam jim je profesorica tudi natisnila. Ustno so opisali nekaj oseb, da so ponovili ujemanje samostalnika in pridevnika s spolom in številom, poudarili so vezavo določenih pridevnikov z ustreznimi glagoli.

Nato so novo snov uporabili za kreiranje besednih oblakov v aplikaciji Mentimeter, kjer so morali s pridevniki opisati idealnega učitelja, starša in partnerja. Z veseljem so opazovali, kako se njihove besede debelijo, hkrati so opazovali in vrednotili ideje drugih, zelo dobro pa so si zapomnili pravilni zapis besed, saj se besede, če niso bile zapisane pravilno, niso ‘odebeljile’. Tako so na zabaven način dobili povratno informacijo o znanju, pravopisu in primerjali svoje ideje z idejami vrstnikov. Tudi te oblake jim je profesorica natisnila. Za domačo nalogo pa so morali podrobno opisati sebe in pri tem upoštevati vse, kar smo ponovili in se naučili.


Vrednotenje in povratna informacija:

Učenci so v prvi fazi za vrednotenje upoštevali mnenje vrstnikov in se preverjali s slovarjem, sledila je skupinska razprava, kjer so vse pare protipomenk preverili. V drugi fazi pa so učenci gledali na skupni zaslon, kjer so zelo kmalu ugotovili, ali so na pravi poti, saj spletno orodje sprejme res samo pravilno zapisane besede. Sami so črtali besede na izročkih.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Naslednjič bo navodilo, da se posvetujejo s sošolci in profesorico, še preden pošljejo svoje predloge, saj napačno zapisane besede ne sodijo v zapise (vidni tipi učencev si jih lahko zapomnijo kot pravilne).

Skip to content