Šport – Spremljanje in analiza tekem s pomočjo aplikacije LevelUp

Pripravil/a: Klemen Gosar
Šola: OŠ Hruševec Šentjur
Predmet: Šport
Tema: Spremljanje in analiza tekem s pomočjo aplikacije LevelUp

Pri moštvenih igrah z žogo in šolskih tekmovanjih so z učenci s pomočjo aplikacije LevelUp posneli tekme, izvajali analize le-teh ali posameznih elementov (zadetek, podaja, prekršek …). Pri tem so učenci drug drugemu posredovali povratne informacije na podlagi možnosti, ki smo jih pridobili s pomočjo aplikacije.

Cilji in kompetence:

  • učenci spoznavajo pravila različnih moštvenih športov (nogomet, rokomet, košarka)
  • učenci utrjujejo pridobljeno znanje o pravilih igre
  • učenci razvijajo odnos do dela v skupini
  • učenci soustvarjajo sam potek vadbe
  • učenci spoznavajo pozitivne vrednote in pomen gibanja za zdravje
  • učenci uporabjajo aplikacijo LevelUp
  • učenci preizkušajo možnosti, ki jih omogoča aplikacija LevelUp
  • učenci posnamejo določene elemente igre in jih nadalje analizirajo
  • učenci razvijajo digitalno kompetenco razvoja digitalnih vsebin s pomočjo aplikacije LevelUp

Potek dela in navodila:

Učenci so med uro športa igrali izbrano igro z žogo pri tem pa jih je profesor snemal s tablico preko aplikacije LevelUp, ki omogoča, da se posamezni elementi igre izrežejo iz celotnega posnetka. Taki posnetki služijo za analizo tekem, kjer se lahko pogledajo samo izseke in ne celotnega posnetka. Tako so ločeno obravnavali podaje, zadetke, prekrške, in podobno.


Vrednotenje in povratna informacija:

Učenci so na podlagi posnetkov ugotavljali napake in razpravljali, kako bi jih odpravili ter drug drugega medvrstniško vrednotili. Učenci so analizirali sebe, druge in celotno ekipo, ter si dajali verbalne povratne informacije o izboljšanju posameznih segmentov igre, prav tako so vrednotili natančnost in pravilnost izvedbe pri posameznih elementih igre in celotno tekmo.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Učenci so dobro sprejeli tak način dela. Profesor ugotavlja, da je s pomočjo video-analiz prišlo do izboljšav v povezanosti ekipe, sodelovanja med soigralci ter večje produktivnosti pri samem izvajanju nalog. Zaradi želje po dokazovanju je bilo treba večkrat razložiti pomen sodelovanja pri moštvenih športih. Nadgradnja opisanega primera bi lahko vsebovala dodan merilnik srčnega utripa ali pedometra, kjer bi pridobili še druge informacije, ki bi jih lahko učenci analizirali in na podlagi pridobljenih rezultatov dobili poglobljen uvid v delovanje telesa pri gibalni aktivnosti.

Skip to content