Šport – Spremljanje napredka pri vzdržljivostnem teku s pomočjo pametne ure z merilnikom srčnega utripa in aplikacije Strava

Pripravil/a: David Plevnik
Šola: OŠ Hruševec
Predmet: Šport
Tema: Spremljanje napredka pri vzdržljivostnem teku s pomočjo pametne ure z merilnikom srčnega utripa in aplikacije Strava

Namen primera dobre rabe je predstaviti, kako z vzdržljivostnim tekom v daljšem časovnem obdobju vplivamo na povprečen srčni utrip med tekom, kakor tudi na srčni utrip v mirovanju. Aktivnosti so izvedli v osmem razredu osnovne šole. Tekli so v uvodnem delu ure. Dolžina in hitrost teka sta bili konstantni, spremljali so samo srčni utrip. Za spremljanje in shranjevanje podatkov so uporabili pametne ure in aplikacijo Strava. Učencem je profesor dal možnost, da tečejo tudi doma in svojo aktivnost spremljajo in jo delijo s pšrofesorjem na enak način.

Ugotovili so, da se je pri večini učencev srčni utrip med aktivnostjo znižal. Manjše spremembe so bile zaznane tudi pri srčnem utripu v mirovanju. Večje spremembe so bile zaznane pri učencih, ki so tekli tudi v prostem času in ne samo v uvodnem delu ure, ter pri učencih, ki drugače niso telesno aktivni.

Učencem je profesor želel tek predstaviti na drugačen način, kjer lahko sami enostavno spremljajo svoj napredek. Srčni utrip je pri rekreativnih tekačih osnovni pokazatelj njihove fizične pripravljenosti. Z nekaj minimalnega znanja, ki so ga otroci dobili pri urah športa, si lahko v bodoče sami določajo intenzivnost pri teku. To je posebej pomembno pri tekačih začetnikih. Pri njih se pogosto dogaja, da zaradi prevelike intenzivnosti in posledično močne mišične bolečine, prenehajo s tekom, še preden zares začnejo.

Cilji in kompetence:

  • razumejo pomen srčnega utripa pri splošni kondicijski vadbi
  • ovrednotijo svoje rezultate glede na rezultate drugih
  • uporabijo pridobljeno znanje za načrtovanje samostojne vadbe
  • poznajo delovanje aplikacije Strava
  • izvedejo analizo, interpretacijo in vrednotenje natančno določenih podatkov, informacij in digitalnih vsebin

Potek dela in navodila:

Aktivnosti so izvajali z dvanajstimi učenci osmega razreda. Ti so imeli uro športa dvakrat tedensko. Tekli so v uvodnem delu ure. Najprej so naredili kratko osnovno ogrevanje in s tem pripravili telo na daljšo in intenzivnejšo dejavnost. Rezultate so shranjevali in analizirali tri mesece.

Glede na čas, ki so ga imeli na razpolago, se je profesor odločil, da bodo učenci pretekli na vsaki uri dva kilometra. Hitrost teka je določil na deset kilometrov na uro. To pomeni, da dva kilometra pretečejo v dvanajstih minutah. Tistim, ki so se odločili, da bodo tekli tudi doma, je svetoval, da tečejo z enako hitrostjo in pretečejo enako dolžino. Tako bo rezultate lažje primerjati med sabo. Edini parameter, ki se je spreminjal, je bil srčni utrip.

Najprej so spoznali pametne ure. Učencem j eprofesor razložil kako si morajo namestiti pasek za merjenje srčnega utripa. Pokazal jim je, kako se prestavljajo po menijih na pametni uri. Tisti, ki so imeli svoje, so pomagali ostalim. Pred prvim skupnim tekom je poskusil vsak zase, da se je privadil na upravljanje ure.

Nato so spoznali aplikacijo Strava. Učenci so si jo prenesli na pametni telefon ali tablico. Ustvarili so svoj profil, kamor so shranjevali podatke. Povezali so se s profesorjem, tako da je on lahko vse njihove dejavnosti tudi spremljal. Poleg tega so te dejavnosti ostale shranjene in jih je lahko kadarkoli pogledal in analiziral. Po želji so se povezali tudi med sabo in spremljali napredek svojih sošolcev.

Tisti, ki so imeli svoje pametne ure, so se lahko z aplikacijo Strava povezali in svoje dejavnosti prenesli elektronsko. Ostali so imeli enostavne šolske športne ure, ki ne omogočajo direktne povezave s Stravo. Ti so podatke vnesli ročno. Dolžina in hitrost teka sta bili ves čas enaki, spreminjal se je samo povprečen srčni utrip.

Profesor je učencem razložil kaj pomeni srčni utrip v mirovanju. Po navadi velja, da imajo učenci z boljšo srčno – žilno vzdržljivostjo nižjega. Pomembno je, da ga merimo v čim bolj podobnih pogojih. Najboljše je zjutraj prej kot vstanemo.


Vrednotenje in povratna informacija:

Učenci so imeli pri enaki hitrosti in dolžini teka po treh mesecih vadbe nižji srčni utrip kot na začetku. Prav tako se jim je znižal srčni utrip v mirovanju. S pomočjo aplikacije Strava, je profesor učencem lažje razložil gibanje njihovega srčnega utripa. Učenci sami s poznavanjem delovanja pametne ure in aplikacije Strava lažje in bolj kvalitetno načrtujejo samostojne vadbe.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Po učnih urah je profesor ugotovil, da so učenci pri delu z uro precej bolj motivirani za dolgotrajnejše teke, ki jim sicer vzbujajo precej neprijetne občutke. Pozneje so sicer ugotovili, da je dolgotrajen tek precej manj intenziven kot so mislili in se lahko vmes tudi pogovarjajo. Opazil je, da na ta način učitelj lažje pripravi učence na dolgotrajnejše napore. Učenci so bili zadovoljni, ker so na precej enostaven način zaznali napredek v fizični kondiciji. Učenci znajo s pomočjo aplikacije Strava analizirati svoje vadbe. Napredek, ki so ga dosegli, znajo interpretirati in ovrednotiti.


Predstavitev primera dobre rabe na konferenci PCE2020.

Skip to content